Tworzenie niestandardowych symboli śrub

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie niestandardowych symboli śrub

W Edytorze symboli można utworzyć własne symbole śrub, a następnie używać ich na rysunkach. Tworzenie własnych symboli jest konieczne tylko wtedy, gdy potrzeba symboli innych niż dostępne standardowo w Tekla Structures.

 1. Zapisz plik symboli ud_bolts.sym w folderze symboli (zazwyczaj ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\symbols\ ).
 2. Otwórz Notatnik lub inny edytor tekstu.
 3. Utwórz plik tekstowy zawierający wiersze w trzech kolumnach:
  • Pierwsza kolumna zawiera standard zespołu śrub.

  • Druga zawiera średnicę śruby.

  • Trzecia kolumna zawiera nazwę pliku symbolu i numer symbolu, rozdzielone znakiem @.

   Przykładowa zawartość pliku:

   7990 24 ud_bolts@1

   7990 25 ud_bolts@2

   Tekla Structures będzie używać na rysunkach symbolu zdefiniowanego przez użytkownika do śrub o normie i średnicy określonych w tym pliku.

 4. Zapisz plik pod nazwą bolt_symbol_table.txt.
 5. Ustaw nazwę pliku jako wartość opcji zaawansowanej XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE , wybierając menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Oznaczanie: śruby w następujący sposób:

  XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol_table.txt

  Można również wprowadzić pełną ścieżkę dostępu do pliku definicji śruby. Jeśli ścieżka nie jest określona, Tekla Structures szuka pliku w katalogach modeli, firmy, projektów i systemowym.

 6. Aby używać własnego symbolu śruby, w oknie dialogowym właściwości widoku rysunku kliknij Śruba > Zawartość > Przestrzenny/Symbol > Symbol zdefiniowany przez użytkownika .
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej