Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Podczas tworzenia rysunków pojedynczego elementu, zespołu lub zespołu betonowego należy pamiętać o wczytaniu we właściwościach rysunku jak najbliższych oczekiwanemu efektowi wstępnie zdefiniowanych właściwości, a następnie zmodyfikowanie ich w razie potrzeby i utworzenie rysunku.

Należy użyć odpowiedniego typu zespołu betonowego, ponieważ niektóre funkcjonalności, na przykład numeracja, są oparte na typie zespołu betonowego. Zespoły betonowe posiadają właściwość elementu zespołu betonowego, która może przybierać wartość Wylewany na miejscu lub Prefabrykowany. W konfiguracji Wylewany na miejscu można tworzyć rysunki zespołu betonowego wyłącznie dla monolitycznych zespołów betonowych.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. W oknie dialogowym właściwości rysunku wczytaj właściwe wstępnie zdefiniowane właściwości rysunku (zapisane ustawienia).

  Podczas tworzenia rysunku zawsze wczytuj wstępnie zdefiniowane właściwości. W razie konieczności zmodyfikowania właściwości rysunku zapisz zmiany w nowym pliku właściwości.

  Upewnij się, że używasz pliku właściwości odpowiedniego do rysunków zespołów betonowych, który zawiera żądaną metodę Metoda definiowania zespołu betonowego :

  • Wg pozycji zespołu betonowego : Dla każdego zespołu betonowego zostanie utworzony rysunek. W przypadku identycznych zespołów betonowych jeden z nich posłuży jako podstawa do utworzenia rysunku. Jest to najczęściej stosowana metoda tworzenia rysunków zespołów betonowych.

  • Wg ID zespołu betonowego : Każdy element w modelu ma niepowtarzalny identyfikator GUID. Na podstawie identyfikatorów GUID zespołu betonowego można tworzyć rysunki. GUID określa oznaczenie rysunku. Można utworzyć kilka rysunków z identycznych zespołów betonowych.

 3. Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.

  Jeśli nie masz jeszcze zdefiniowanych żadnych widoków, najpierw dodaj widoki, a następnie wybierz dla nich właściwości widoku.

 4. W razie potrzeby zmodyfikuj właściwości widoku z uwzględnieniem ustawień widoku, obiektów budowlanych, wymiarowania i znaków, a następnie zastosuj ustawienia szczegółowe na poziomie obiektu.
 5. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości widoku.
 6. Kliknij Zamknij , aby powrócić do właściwości rysunku.
 7. Zapisz wczytane wcześniej właściwości rysunku.
 8. Kliknij Zastosuj lub OK.
 9. Wybierz obiekty lub zastosuj odpowiedni filtr wyboru, aby wybrać obiekty do utworzenia rysunków, a następnie wybierz cały model.

  Podczas wybierania elementów aktywuj tylko przełącznik Wybierz elementy na pasku narzędzi Wybieranie. W innym przypadku w dużych modelach proces wyboru mógłby trwać długo.

 10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.

  • Po wybraniu pojedynczych obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz stosowne polecenie utworzenia rysunku.

 11. Jeśli zostanie wyświetlona informacja o numerowanie modelu, wykonaj numerację.

Tekla Structures utworzy rysunki. Utworzone rysunki znajdą się w oknie Lista rysunków. Jeśli istnieje już rysunek tego samego typu i z tym samym znakiem, Tekla Structures nie tworzy nowego.

Wskazówka:

Aby automatycznie otworzyć dowolny rysunek po jego utworzeniu, podczas tworzenia rysunku przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Shift.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej