Tworzenie nowego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika dla rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie nowego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika dla rysunku

Aby dodać nowy wiersz w oknie dialogowym atrybutów rysunku zdefiniowanych przez użytkownika oraz nową kolumnę w oknie dialogowym Lista rysunków , należy utworzyć własny plik objects.inp , a następnie dodać w nim nowy atrybut. Należy to również zrobić, aby atrybut zdefiniowany przez użytkownika był dostępny w Edytorze szablonów.

Na początek zamknij Tekla Structures.

 1. Otwórz plik objects.inp , który domyślnie znajduje się w folderze ..\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\inp.
 2. Zapisz plik objects.inp w folderze modelu, projektu lub firmowym.
 3. Usuń wszystkie atrybuty zdefiniowane przez użytkownika z pliku objects.inp , poza definicjami właściwości umieszczonymi na początku pliku oraz sekcjami definiującymi nowe zakładki dla różnych typów plików. Ponadto w sekcji User-defined attributes pozostaw jedną definicję właściwości dla obiektów, których można używać jako szablonów nowych właściwości.
 4. Wprowadź nazwę zakładki, na której mają się znaleźć nowe atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, oraz właściwości atrybutów.

  Nie podawaj nazwy zakładki tworzonej podczas instalacji — musi to być nowa zakładka.

 5. Aby atrybut zdefiniowany przez użytkownika był widoczny w oknie dialogowym Lista rysunków oraz oknie dialogowym atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, w ustawieniu status_flag wprowadź wartość yes.

 6. Zdefiniuj typy rysunków, na których chcesz używać nowej zakładki zawierającej nowy atrybut zdefiniowany przez użytkownika.

 7. Zapisz i zamknij plik.
 8. Zaktualizuj definicje atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika:
  1. Z menu Plik wybierz Diagnozuj i napraw > Diagnozuj i zmień definicje atrybutów .

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Diagnozuj i zmień definicje atrybutów.

  2. Jeśli istnieją konflikty między zawartością Twojego własnego pliku objects.inp a domyślnego pliku objects.inp , zaznacz definicję w obszarze z prawej strony i kliknij Zmień bieżące ustawienia na wybrane ustawienia Objects.inp.

   Definicja atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika zostanie zaktualizowana w modelu.

 9. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.

  W tym przykładzie wybierz Rysunek zestawczy.

 10. Kliknij Atrybuty zdefiniowany przez użytkownika.

  W oknie dialogowym atrybutów użytkownika dla rysunku zestawczego zostanie wyświetlona utworzona zakładka.

 11. Kliknij Zapisz jako , aby zapisać właściwości na przyszłość.
 12. Kliknij OK , aby utworzyć rysunek zestawczy.
 13. W oknie dialogowym Lista rysunków kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony rysunek i wybierz Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika.
 14. Przejdź do nowej zakładki ( Moja zakładka ) i wprowadź wymagane informacje (imię i nazwisko twórcy zakładki w polu Projektant ).
 15. Kliknij Zmień i zamknij okno dialogowe.

  Okno dialogowe Lista rysunków zawiera kolumnę dla nowego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika oraz imię i nazwisko projektanta.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej