Tworzenie rysunków zbiorczych

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie rysunków zbiorczych

Można tworzyć rysunki zbiorcze wybranych elementów i wybranych rysunków. Można również tworzyć puste rysunki zbiorcze i kopiować do nich widoki z innych rysunków lub połączyć widoki

W przypadku tworzenia rysunków zbiorczych na podstawie istniejących rysunków możesz uwzględnić ich indywidualne układy rysunku. Aby dla każdego elementu lub zespołu utworzyć odrębne listy, tabele i odwołania, musisz uwzględnić układy poszczególnych rysunków. Na rysunku zbiorczym możesz również uwzględnić listy i tabele dotyczące wszystkich elementów lub zespołów.

Przed utworzeniem rysunku zbiorczego skontroluj wyjściowy rysunek zespołu lub pojedynczego elementu i w razie potrzeby go uporządkuj. Nie modyfikuj obiektu rysunku zbiorczego, który jest połączony z rysunkiem wyjściowym.

Przed rozpoczęciem możesz nadać opcji XS_​MULTIDRAWING_​REMOVE_​VIEW_​LABEL_​GAP wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku dostępnej w oknie dialogowym Opcje zaawansowane , aby usunąć dodatkowy odstęp między etykietami widoku rysunku a widokami rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej