Tworzenie rysunków w Katalogu głównych rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie rysunków w Katalogu głównych rysunków

Katalog rysunków głównych pozwala w szybki, wydajny i kontrolowany sposób tworzyć rysunki przy użyciu rysunków głównych. Katalog rysunków głównych stanowi jedną centralną lokalizację, w której dostępne są wszystkie polecenia tworzenia rysunków.

Rysunek główny to rysunek Tekla Structures lub zestaw właściwości rysunku używany do tworzenia nowych rysunków o takim samym wyglądzie jak rysunek główny. Istnieje kilka typów rysunków głównych: szablony klonowania, zapisane ustawienia i zestawy reguł. Można użyć istniejących plików kreatora AutoDrawings jako rysunków głównych.

  • Aby otworzyć Katalog rysunków głównych , na karcie Rysunki i raporty kliknij Utwórz rysunki > Katalog rysunków głównych .

Poniższa ilustracja przedstawia widok wyszukiwania narzędzia Katalog rysunków głównych jako listę miniatur.

Okno dialogowe Katalog rysunków głównych zawiera pasek narzędzi z poleceniami umożliwiającymi tworzenie rysunków, wybieranie typu widoku oraz typu listy rysunków głównych, wyświetlanie opisów rysunków głównych, wybieranie modeli do użycia szablonów klonowania, tworzenie zestawów reguł, wyświetlanie okna Lista rysunków oraz pozostawienie otwartego okna dialogowego Katalog rysunków głównych.

Tekla Structures uzupełnia zawartość katalogu poprzez wyszukiwanie elementów z zachowaniem domyślnej kolejności przeszukiwania folderów Tekla Structures : najpierw folder firmowy, następnie folder projektu, folder systemowy itd. W katalogu wyświetlane są szablony klonowania dostępne w folderze określonym dla opcji zaawansowanej XS_​CLONING_​TEMPLATE_​DIRECTORY. Można określić wiele folderów dla tej opcji zaawansowanej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej