Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tworzenie rysunków zawsze opiera się na właściwościach rysunku, niezależnie od stosowanej metody tworzenia. Uważne planowanie i wdrażanie najlepiej dostosowanych ustawień rysunku jest bardzo ważne. Rysunki można tworzyć jeden po drugim, w grupach lub wszystkie automatycznie.

Wybierz sposób najlepiej dostosowany do potrzeb:

  • Tworzenie rysunków za pomocą poleceń dostępnych na wstążce i w menu podręcznym.

  • Tworzenie rysunków przy użyciu różnych typów rysunków głównych dostępnych w obszarze Katalog rysunków głównych. Wykorzystanie zestawów reguł to wysoce zautomatyzowany proces umożliwiający utworzenie kilku rysunków różnego typu jednocześnie.

  • Klonowanie rysunków w oparciu o szablony klonowania w aktualnym modelu lub w modelach szablonów klonowania. Można klonować rysunki w obszarze Katalog rysunków głównych oraz w obszarze Lista rysunków.

  • Poziom automatyzacji można zwiększyć jeszcze bardziej poprzez zastosowanie ustawień szczegółowych na poziomie obiektu we wszystkich wspomnianych wyżej metodach. Gdy poziom automatyzacji wzrasta, maleje potrzeba wprowadzania ręcznych modyfikacji. Zaleca się poświęcenie dodatkowego czasu na przygotowanie możliwie jak najskuteczniejszych ustawień automatycznych.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej