Określanie śrub rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie śrub rysunku

Śruby są obiektami łączącymi, które mocują elementy lub zespoły albo dołączają do nich inne obiekty. Można zmieniać sposób wyświetlania śrub na rysunkach.

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze
Zmienianie sposobu wyświetlania śrub na rysunkach

Definiowanie automatycznych właściwości śrub na rysunkach

Tworzenie własnych symboli śrub

Tworzenie niestandardowych symboli śrub

Przykłady różnych ustawień śrub

Przykład: przedstawienia śrub

Wyświetlanie właściwości śrub

Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Was this helpful?
Wstecz
Dalej