Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Używając opcji we właściwościach śrub, można sprawdzić lub zmienić zawartość i wygląd śrub.

Przejdź do właściwości śrub:

 • Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku , wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości Śruba.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź do właściwości Śruba.
 • Kliknij dwukrotnie śrubę na otwartym rysunku.

Okna dialogowe właściwości śrub nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Opcja

Opis

Przestrzenny/Symbol

Możliwe opcje, to: Przestrzenny , Dokładny przestrzenny , Symbol , Symbol 2 , Symbol 3 , Symbol DIN i Symbol zdefiniowany przez użytkownika.

Symbol DIN odpowiada normom niemieckim (DIN). Jedynymi symbolami DIN, które można kontrolować, są:

 • Symbol 24 dla normalnych śrub montowanych w warsztacie

 • Symbol 25 dla normalnych śrub montowanych na budowie

 • Symbol 26 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych na budowie

 • Symbol 27 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych na budowie

 • Symbol 28 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych w warsztacie

 • Symbol 29 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych w warsztacie

 • Symbol 30 dla otworów na śruby wpuszczane z przodu

 • Symbol 31 dla otworów na śruby wpuszczane z tyłu

Symbol zdefiniowany przez użytkownika jest symbolem utworzonym w Edytorze symboli.

Treść symbolu

Wskazuje, czy umieścić na rysunku symbole Otwór i .

Widoczność

Określa widoczność śrub oddzielnie w elementach głównych, elementach podrzędnych i podzespołach. Widoczne powoduje wyświetlanie otworów grup śrub w elementach głównych lub podrzędnych. Niewidoczny powoduje ich ukrycie. Na rysunkach zespołu można też określić, czy wyświetlać lub ukryć otwory grup śrub w podzespołach.

Kolor

Zmienia kolor śrub.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej