Układ i widoki rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Układ i widoki rysunku

Rysunek Tekla Structures zawiera dwa typy podstawowych elementów:

  • Układ rysunku określa rozmiar rysunku i zawarte tabele, takie jak tabele rewizji, tabelki rysunkowe, listy materiałowe, wykazy materiałów, uwagi ogólne, plany orientacyjne i pliki DWG. Tekla Structures zawiera wiele gotowych układów, ale można również tworzyć własne. Tabele zawarte w rysunku to te, które są zawarte w wybranym układzie rysunku.

  • Widoki rysunku , które są widokami całego modelu, części modelu lub pojedynczych elementów w modelu. Widoki mogą zawierać obiekty budowlane z pokazane z różnych stron (góra, przód, tył, dół) i z różnymi przekrojami. Widoki rysunków uwzględniają obiekty budowlane lub obszary modelu, które zostały wybrane do uwzględnienia na rysunku.

Poniżej przedstawiono przykład układu rysunku i widoków na rysunku warsztatowym.

  1. Widok elementu z góry. Tutaj wybrano widok z góry w panelu Tworzenie widoku.

  2. Widok elementu z przodu. Tutaj wybrano widok z przodu w panelu Tworzenie widoku.
  3. Lista materiałów. Jest definiowana w układzie rysunku.
  4. Tabelka rysunkowa. Jest definiowana w układzie rysunku.

Zobacz również

Rysunki w Tekla Structures

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej