Określanie znaków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie znaków

Znaki to obiekty uwag powiązanych używane do identyfikowania poszczególnych obiektów budowlanych na rysunku. Znak pokazuje zbiór właściwości konfigurowanych przez użytkownika, zwanych elementami znaku. Znaki automatyczne to znaki, które Tekla Structures tworzy samoczynnie w rysunku na podstawie właściwości znaków określonych we właściwościach rysunku.

Można modyfikować właściwości znaków po utworzeniu rysunku, a także dodawać znaki w otwartym rysunku.

Właściwości znaków decydują o tym, które informacje są w Tekla Structures widoczne w znakach i jak są wyświetlane same znaki. Ponadto Tekla Structures wykorzystuje plik atrybutów contentattributes_global.lst do konfigurowania domyślnych jednostek w niektórych elementach znaków. Aby skonfigurować własne ustawienia, można użyć pliku contentattributes_userdefined.lst.

Tekla Structures potrafi tworzyć następujące znaki automatyczne:

  • Znaki elementów

  • Znaki śrub

  • Znaki elementów sąsiednich

  • Znaki wykończenia powierzchni

  • Znaki połączeń

  • Znaki spoin modelu

  • Znaki zbrojenia

  • Znaki obiektu wylewanego

  • Znaki wymiarów

  • Znaki widoków, etykiet widoków przekrojów i przekrojów

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze
Automatyczne skonfigurowanie znaków i zastosowanie ich do obiektów budowlanych

Dodawanie znaków automatycznych

Określenie, czy znaki mają być wyświetlane i scalane

Dostosowywanie widoczności automatycznych znaków

Dodawanie ramek wokół pojedynczych elementów znaków lub całych znaków, dostosowanie wyglądu tekstu znaku i linii odniesienia oraz zmiana jednostki i formatu elementu

Dostosowywanie tekstu, ramek i linii odniesienia automatycznych znaków

Sprawdzenie, jaki wpływ na położenie znaku mają ustawienia umieszczenia znaków, typ linii odniesienia, predefiniowane ustawienia położenia znaków i orientacji elementów, kierunki modelowania elementów oraz ustawienia ochrony rysunków

Położenie znaku

Automatyczne scalenie znaków elementów, wykończenia powierzchni lub zbrojenia

Automatyczne scalanie znaków

Wyświetlenie ramki i linii odniesienia znaku dla ukrytego elementu za pomocą linii kreskowanej lub ciągłej

Wyświetlanie ramek znaków oraz linii odniesienia dla elementów ukrytych

Ustawienie lub zmiana jednostki i liczba miejsc dziesiętnych w wartościach miar dla różnych elementów znaków

Zmiana ustawień jednostek znaków

Użycie zaawansowanych opcji do skonfigurowania zawartości elementu Rozmiar znaku śruby

Definiowanie rozmiaru w znakach śrub przy użyciu opcji zaawansowanych

Dodanie atrybutów poziomu w znakach elementów i uwagach powiązanych jako atrybuty zdefiniowane przez użytkownika

Dodawanie atrybutów poziomów w automatycznych znakach elementów

Dodanie atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika i atrybutów szablonów w znakach

Dodawanie atrybutów w znakach automatycznych

Dodanie niestandardowych szablonów graficznych jako elementy w znakach, np. dodanie szablonu zmieniającego jednostkę i liczbę miejsc dziesiętnych w wartościach miar w znaku

Dodawanie szablonów do znaków

Dodanie w znaku symbole z określonego pliku symboli

Dodawanie symboli w znakach automatycznych

Dodanie szkicu pręta zbrojeniowego w znaku zbrojenia

Dodawanie szkiców pręta w automatycznych znakach zbrojeń

Was this helpful?
Wstecz
Dalej