Co to jest model analityczny

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Co to jest model analityczny

W celu korzystania z Tekla Structures do modelowania, analizy i projektowania konstrukcji należy znać następujące pojęcia:

Model fizyczny jest konstrukcyjnym modelem 3D, który zawiera elementy utworzone w Tekla Structures oraz związane z nimi informacje. Każdy element w modelu fizycznym będzie istnieć w gotowej konstrukcji.

Model obciążenia zawiera informacje na temat obciążeń i grup obciążeń, które działają na fizyczne elementy modelu. Zawiera także informacje na temat norm budowlanych używanych przez Tekla Structures dla kombinacji obciążeń.

Model analityczny jest modelem konstrukcyjnym tworzonym z modelu fizycznego. Służy do analizy działania i nośności konstrukcji oraz do jej projektowania.

Podczas tworzenia modelu analitycznego Tekla Structures generuje następujące obiekty analityczne i uwzględnia je w modelu analitycznym:

  • części, pręty, elementy i powierzchnie analityczne elementów fizycznych;

  • węzły analityczne;

  • warunki podparcia węzłów;

  • połączenia sztywne między częściami i węzłami analitycznymi;

  • obciążenia na częściach analitycznych.

Model analityczny obejmuje również kombinacje obciążeń.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej