Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

W celu korzystania z zewnętrznej aplikacji analitycznej z modelami analitycznymi Tekla Structures należy zainstalować bezpośrednie połączenie między Tekla Structures a aplikacją analityczną.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz:

  • dostęp do usługi Tekla User Assistance,

  • uprawnienia administratora komputera.

  1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
  2. Zainstaluj program Tekla Structures , jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.
  3. Zainstaluj aplikację analityczną, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
  4. Zaloguj się do usługi Tekla User Assistance i poszukaj łącza do instrukcji instalacji w opcjach Support Articles > Analysis and Design (Artykuły pomocy technicznej --> Analiza i projektowanie).
  5. Kliknij odpowiedni artykuł, na przykład Dokument techniczny: Integracja Tekla Structural Designer i Tekla Structures.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule pomocy technicznej, aby pobrać łącze do aplikacji analitycznej.
  7. W razie potrzeby zainstaluj formaty IFC i CIS/2 zgodnie z zaleceniem w artykule pomocy technicznej.
Uwaga:

W razie konieczności odinstalowania i ponownego zainstalowania programu Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej należy również ponownie zainstalować łącze po instalacji Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej