Uwagi dotyczące nowej wersji dla administratora: Komponenty betonowe

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Uwagi dotyczące nowej wersji dla administratora: Komponenty betonowe

Ukośny drenaż płyty

Teraz można ustawić fazy wylewania dla elementów drenażowych. Domyślna faza wylewania jest taka sama jak w przypadku płyty betonowej. (TT127847)

Zbrojenie słupa prostokątnego (83)

Podczas tworzenia odgiętych prętów zbrojeniowych na zakładce Końce pręta można teraz osobno określić długość dla prętów bocznych i prętów narożnych. (TT132120) (TT104691)

Skrzynka elektryczna w ścianie (84)

Można określić orientację tworzenia skrzynki elektrycznej. (TT131759)

Kratownica (88), (89)

Teraz można teraz tworzyć pręt C jako blachę. (TT131919)

Komponenty szyku siatek zbrojeniowych (89)(91)

Można ustawić typ rozstawu siatki jako Dokładna liczba na zakładce Obraz. Użyj opcji Dokładna liczba , gdy siatka ma określoną liczbę rozstawów, takich jak 1*100, w pliku mesh_database.inp. (TT129561)

Utwórz otwór wokół elementu (92)

Można teraz określić offset cięcia od krawędzi cięcia elementu. (TT67951)

Teraz komponent działa prawidłowo z płytami. (TT132587)

Zbrojone schody betonowe (95)

Komponent Zbrojone schody betonowe (95) ma następujące udoskonalenia:

 • Strzemiona i pręt klamry na zakładce Pręt E są tworzone z dostateczną grubością otuliny. Ponadto strona zakończeń strzemion na zakładce Pręt E została obrócona. (TT130033)
 • Na zakładce Pręt C istnieją nowe opcje warunku zakańczania prętów zbrojeniowych. (TT131559)
 • Na zakładce Pręt B można określić haki dla prętów zbrojeniowych. (TT131668)
 • Wartość promienia dla dolnego i górnego końca prętów zbrojeniowych jest stosowana prawidłowo na zakładce Pręty końcowe spoczników. (TT131669)
 • Na zakładkach Pręt C i Pręt E można utworzyć pręt o kształcie 64. (TT131670)

Narzędzie automatycznego łączenia

Lista opcji Symetria połączenia zawiera opcję lustrzaną w stosunku do pierwszej opcji symetrii na liście. (TT131149)

Następujące komponenty zawierają poprawki:

 • Osadzone kotwy (8)
 • Generowanie otworu (32)
 • Schody betonowe (65)
 • Zbrojenie stopy fundamentowej (77)
 • Kotwa transportowa (80)
 • Wsporniki i wnęki (82)
 • Zbrojenie słupa prostokątnego (83)
 • Wspornik betonowy (110)
 • Wspornik betonowy (111)
 • Betonowa belka-belka (112)
 • Menedżer detalowania
 • Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej
 • Układ stropu
 • Siatka prętów wg obszaru
 • Siatka prętów
 • Okno ściany wielowarstwowej
 • Narzędzia łączników i zakotwień prętów
 • Detal styku rowka ściany
 • Układ ścian
 • Połączenie ściany ze ścianą
Was this helpful?
Wstecz
Dalej