Zmiany dotyczące logowania w Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures
2019i
Tekla Structures
2019
Tekla Structures
2018i
Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Aktualizujemy platformę Trimble Identity poprzez uzupełnienie nowymi funkcjami i zwiększając bezpieczeństwo. Jeśli używasz wersji starszej niż Tekla Structures 2021, wówczas z powodu tej istotnej zmiany dotyczącej platformy logowania, konieczne będzie zaktualizowanie Tekla Structures, aby można było nadal korzystać z funkcji logowania się.

 

Funkcje, które wymagają logowania Trimble Identity:

  • Licencjonowanie online
  • Tekla Model Sharing
  • Integracja z Tekla Warehouse
  • Integracja z Trimble Connect
  • Narzędzie pomocy technicznej dostępne w programie

Z innych funkcji produktu można korzystać bez konieczności logowania się. Można tak jak dotąd używać swojego konta w przeglądarce internetowej z naszymi usługami online, w tym Tekla Warehouse i Trimble Connect.

Zalecamy możliwie jak najszybsze zaktualizowanie Tekla Structures do wersji z obsługiwaną wersją dodatku service pack. Pozwoli to nadal używać funkcji logowania się w czasie wycofywania Trimble Identity poprzedniej generacji. Planujemy wydawać dodatki service pack w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. W poniższej tabeli można znaleźć informację, który dodatek service pack będzie odpowiedni dla danej wersji Tekla Structures.

Jeśli nie możesz dokonać aktualizacji od razu, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Jeśli nie zostanie przeprowadzona aktualizacja za pomocą dodatku service pack, logowanie w produktach Tekla będzie nadal działać dla wszystkich użytkowników systemu Windows 10 do końca roku 2021.
  • Jeśli używasz Tekla Structures w systemie Windows 7 lub 8, upewnij się, że masz zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 11 oraz włączoną obsługę JavaScript , aby móc nadal logować się bez konieczności aktualizowania Tekla Structures za pomocą dodatku service pack. Umożliwi to korzystanie z funkcji logowania do końca roku 2021.
  • Zalecamy rozpoczynanie wszystkich nowych projektów w wersji Tekla Structures 2021.
  • Produkty Tekla mają z powodu tej zmiany wydłużony harmonogram wydań. Jeśli używasz innego oprogramowania Trimble, może być konieczne uaktualnienie tych produktów do dnia 1 września. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną pomocy odpowiednią dla danego produktu.

Wersja Tekla Structures

Wymagane działania

2021

Nie są wymagane żadne działania

2020

Zainstaluj dodatek service pack 9

2019i

Zainstaluj dodatek service pack 10

2019

Zainstaluj dodatek service pack 12

2018i

Zainstaluj dodatek service pack 10

2018

Zainstaluj dodatek service pack 12

2017i

Zainstaluj dodatek service pack 11

2017

Zainstaluj dodatek service pack 13

21.0, 21.1, 2016, 2016i

Dla tych produktów nie będą wydawane dodatki service pack. Usługa Tekla Model Sharing będzie działać do dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z naszą komunikacją. Zdecydowanie zalecamy uaktualnienie Tekla Structures do nowszej wersji przy najbliższej możliwej okazji.

Was this helpful?