Zmiany dotyczące logowania do produktów i usług Tekla

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla PowerFab
Trimble Connect
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO
Trimble identity
trimble account

Produkty Tekla korzystają z kont Trimble Identity na potrzeby wszystkich funkcji i usług online, które wymagają od użytkownika zalogowania się.

Cieszymy się, że możemy poinformować o wdrożeniu nowej wersji Trimble Identity. Ulepszone konto Trimble Identity:

  • Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.
  • Spełnia wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa.
  • Oferuje dodatkowe funkcje, dzięki którym logowanie będzie bardziej bezpieczne i łatwiejsze w zarządzaniu: uwierzytelnianie wieloskładnikowe, federacyjne zarządzanie tożsamością (od września 2021 r.) i pojedyncze logowanie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy Trimble Identity
Image
Improved Trimble Identity login screen

Nowe środowisko logowania wygląda inaczej, ale można używać swojej istniejącej nazwy użytkownika i hasła. W okresie przejściowym w różnych produktach i stronach internetowych Trimble może być wyświetlane stare albo nowe środowisko logowania.

Jeśli korzystasz już z oprogramowania w wersji 2021, nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Będziesz mieć możliwość logowania się za pośrednictwem posiadanego oprogramowania Tekla.

Jeśli nie używasz najnowszej wersji, wówczas z powodu tej istotnej zmiany dotyczącej platformy logowania, konieczne będzie zaktualizowanie oprogramowania Tekla, aby można było nadal korzystać z funkcji i usług wymagających zalogowania się. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania, zobacz:

Czy to było pomocne?