Wymagania dotyczące łączenia się z Tekla Online services

Tekla Structures
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Structures
Tekla Online Services
Trimble identity
download
free Tekla Structures version
maintenance agreement
forum
elearning
Internet connection
settings
firewall
Environment
Not environment-specific

Oprogramowanie Tekla musi mieć możliwość bezpośredniego łączenia się z usługami Trimble w celu realizowania określonych funkcji, np. licencji online.

Usługi Tekla Online services w przeglądarce internetowej uzupełniają oprogramowanie Tekla. Zapewniają materiały szkoleniowe, kompleksowe usługi oparte na wiedzy, fora dyskusyjne, kursy oraz usługi pobierania pakietów instalacyjnych, aktualizacji oprogramowania i dodatkowych narzędzi.

Aby korzystać z naszych usług w najszerszym zakresie, należy utworzyć osobiste konto Trimble Identity. Aby mieć dostęp do całej zawartości, konto Trimble Identity musi należeć do organizacji z aktywną subskrypcją lub umową serwisową. Skontaktuj się z osobą w Twojej organizacji, która odpowiada za administrowanie kontami użytkowników, i poproś ją o zaproszenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kontami Trimble Identity, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

Trimble Identity i licencjonowanie online

Wszystkie produkty i usługi online Tekla korzystają z konta Trimble Identity na potrzeby identyfikacji. Z tego samego konta Trimble Identity można też korzystać w innych produktach Trimble, jak na przykład Trimble Connect czy SketchUp.

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja z następującymi domenami:

 • https://account.tekla.com
 • https://identity.trimble.com
 • https://id.trimble.com
 • https://tid-proxy.cloud.tekla.com
 • https://api.account.tekla.com
 • https://cdn.cookielaw.org
 • https://hcapacha.com

Pobierz komercyjne pakiety oprogramowania Tekla

Przejdź na stronę Tekla Downloads (https://download.tekla.com), aby pobrać komercyjne wersje i aktualizacje oprogramowania Tekla. Zaloguj się za pomocą konta Trimble Identity, aby pobrać pakiety oprogramowania.

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja z następującymi adresami serwerów:
 • https://download.tekla.com

Pobierz dodatkowe treści i narzędzia dla Tekla Structures

Tekla Warehouse (https://warehouse.tekla.com) to usługa umożliwiająca pobieranie aplikacji, komponentów użytkownika, elementów, profili, materiałów, śrub, prętów zbrojeniowych, kształtów i szablonów Tekla Structures. Można korzystać z zawartości w kolekcjach online, udostępniać zawartość współpracownikom za pomocą kolekcji sieciowych oraz korzystać z kolekcji lokalnych w celach prywatnych. Aby można było korzystać z kolekcji online i lokalnych bezpośrednio w modelu Tekla Structures, musi być uruchomiony dodatek Tekla Warehouse Service (zainstalowany wraz z oprogramowaniem Tekla Structures).

Zaloguj się do Tekla Warehouse za pomocą konta Trimble Identity, aby pobrać zawartość. Musisz mieć ważną umowę serwisową, aby mieć dostęp do całej zawartości.

Jeśli pracujesz w trybie offline, możesz uzyskać dostęp do lokalnej i zainstalowanej zawartości Tekla Structures z adresu http://localhost:8092.

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja z następującymi adresami serwerów:

 • https://warehouse.tekla.com

Współpraca z innymi użytkownikami w modelu Tekla Structures

Tekla Model Sharing umożliwia globalne modelowanie grupowe w ramach jednego modelu Tekla Structures. Tekla Model Sharing zapewnia użytkownikom swobodę pracy nad tym samym modelem w tym samym czasie w różnych miejscach i strefach czasowych. W usłudze Tekla Model Sharing modele i ich zmiany są udostępniane za pośrednictwem Internetu przy użyciu usługi chmurowej Microsoft Azure.

Zaloguj się w Tekla Structures za pomocą konta Trimble Identity. Wszystkie działania udostępniania wymagają ważnej licencji Tekla Model Sharing.

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, pamiętaj o otwarciu w zaporze portu TCP o numerze 443 (domyślny port HTTPS) dla ruchu wychodzącego. W przypadku korzystania z proxy HTTP musi być zapewniona obsługa HTTP 1.1. Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, zapoznaj się z następną sekcją poniżej.

Zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi Tekla Model Sharing tutaj.

Korzystanie z serwera proxy HTTP z uwierzytelnianiem

Jeśli cała komunikacja HTTP(S) jest przekierowywana przez serwer proxy HTTP, który wymaga uwierzytelniania, należy do ustawień w pliku TeklaStructures.exe.config znajdującym się w folderze TeklaStructures\<Version>/nt/bin dodać odpowiednie ustawienia związane z serwerem proxy HTTP.

<?xml version ="1.0"?>
<configuration>
<runtime>
...
</runtime>

<startup>
...
</startup>

<!-- BEGIN HTTP PROXY SETTINGS -->
<system.net>
<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true">
    <proxy proxyaddress="http://DEFINE_IP_ADDRESS_HERE:DEFINE_PORT_HERE" usesystemdefault="False" />
</defaultProxy>
</system.net>
<!-- END HTTP PROXY SETTINGS -->

</configuration>


Zastąp ciąg DEFINE_IP_ADDRESS_HERE:DEFINE_PORT_HERE rzeczywistym adresem IP (lub nazwą hosta) oraz numerem portu serwera proxy, na przykład: http://10.0.0.200:8080.

Uzyskaj pomoc

Usługi Tekla User Assistance zapewniają całodobową pomoc online przez wszystkie dni w tygodniu dla wszystkich użytkowników Tekla. Przejdź do usługi Tekla User Assistance (https://support.tekla.com), aby uzyskać dostęp do wszystkich podręczników, artykułów bazy wiedzy, filmów instruktażowych i pomocy dla rozszerzeń Tekla Structures. Dostęp do pomocy online można uzyskać bezpośrednio w oprogramowaniu Tekla, naciskając klawisz F1.
 

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja z następującymi adresami serwerów:

 • https://support.tekla.com

Rozmawiaj, dziel się wiedzą i uzyskuj odpowiedzi od lokalnej pomocy technicznej

Przejdź na stronę Tekla Discussion Forum (https://forum.tekla.com), aby poznać innych użytkowników Tekla. Udzielaj się w społeczności, dzieląc się wiedzą, i uzyskuj odpowiedzi na trudne pytania. Istnieją dedykowane fora dla użytkowników Tekla Structures, Tekla Structural Designer i Tekla Tedds.

Zaloguj za pomocą konta Trimble Identity i dołącz do społeczności użytkowników Tekla. Więcej informacji na temat wymagań wstępnych uzyskiwania dostępu do Tekla Discussion Forum możesz uzyskać tutaj.

Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja z następującymi adresami serwerów:

 • https://forum.tekla.com
Was this helpful?