Przepływy pracy BIM dla Tekla Structures i Revit

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
Tekla interoperability with Autodesk Revit products
Revit
BIM workflow
Environment
Not environment-specific

Zauważ, że LOD odnosi się do Level of Development (LOD)

Opcja 1: Współpraca
"Chcę zobaczyć, czy wszystko pasuje w Revit" i na odwrót

Dlaczego wykorzystujesz Revit do współpracy?

Navisworks jest znacznie bardziej wydajny (kontrola kolizji itp.) dla tego procesu pracy.

Możesz też wziąć pod uwagę Trimble Connect, szybkie, otwarte narzędzie w atrakcyjnej cenie.

 1. Eksport BIM z Tekla Structures do Revit za pomocą pliku IFC (Tekla > Export > IFC
 2. Wystarczy zaimportować plik w Revit. Wstaw & gt; IFC bezpośrednio w taki sam sposób, w jaki wstawiane jest łącze lub DWG.
 3. Geometria Tekla Structures jest teraz dostępna w Revit i może być używana do koordynowania z projektem architektonicznym/MEP w Revit.
 4. Jeśli chcesz wykorzystać geometrię 3D z Autodesk Revit w Tekla Structures, musisz  użyć formatu pliku IFC w narzędziu Autodesk (format inteligentny) lub formatu 3D DWG (w format 'nieinteligentny').
 5. Eksport z Revit za pomocą istniejącego polecenia Eksportuj do IFC. 
 6. Ten plik geometrii można następnie użyć w procesie koordynacji BIM jako plik referencyjny za pomocą Tekla Structures.
 7. W przypadku, gdy w pliku referencyjnym istnieje geometria, która jest rzeczywiście użyteczna dla zespołu konstrukcyjnego, elementy (prawidłowo zwymiarowane płyt i słupy itp.) mogą być przekonwertowane na elementy natywne Tekla Structures przy użyciu narzędzi do zarządzania zmianami IFC w Tekla Structures  i ponownie użyte.
Image
AddIn.png

Opcja 2:
Eksport to Revit (geometria .rvt)

Rozszerzenie Tekla Warehouse umożliwia utworzenie pliku geometrii Autodesk® Revit® (.rvt) bezpośrednio z Tekla Structures. Ten plik. rvt nie zawiera arkuszy rysunków, legend, zoptymalizowanych rodzin, typów ani poziomów projektu.  Ten plik jest idealnym rozwiązaniem do koordynacji projektów podobnych do plików 3D DWG, 3D DGN'.

 

Image
RVT.png


Należy pamiętać, że to rozszerzenie nie będzie działać w przypadku wersji wcześniejszych niż Tekla Structures 2019.

Pobierz rozszerzenie 'Export to Revit geometry ' z Tekla Warehouse. Instaluj. Rozszerzenie znajdzie się w panelu bocznym Aplikacje i komponenty (z prawej strony ekranu). Kliknij dwukrotnie ikonę i utwórz pliki geometrii .rvt do połączenia z projektami Revit klientów. Tego eksportu można używać wraz z narzędziem BIM Publisher do konfigurowania (zaplanowanego) eksportu wielu modeli jednocześnie.

Kiedy powinniśmy użyć polecenia?

 • W przypadku projektów, w których przesyłanie PDF/IFC nie jest dozwolone i format RVT jest określony w dokumentacji zamówienia.
 • Nie zastępuje to eksportu IFC ani naszych dedykowanych poleceń Eksportuj i Importuj.
 • Jest to przeznaczone dla zespołów projektowych, które nie są pewne zalet transferu IFC.
 • Ten proces jest jednostronnym eksportem. Nie jest przeznaczony do integracji dwukierunkowej ani do śledzenia aktualizacji modeli.
Was this helpful?