Komunikat o błędzie podczas diagnozowania i naprawiania numeracji

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
repair numbering
Environment
Not environment-specific
Pytanie:
Kiedy diagnozuję i naprawiam numerację, kilka razy po kolei wyświetlany jest następujący komunikat. Co może być przyczyną?

Image
diagnose_and_repair_numbering_all.png


Odpowiedź:
Przyczyną jest niemal identyczna długość elementu z niewielkimi różnicami (poniżej milimetra).

Jeśli długości wynoszą np. 6046,1, 6046,7 i 6047,2, a tolerancja jest ustawiona na 1 mm, wówczas długość 6046,7 otrzymuje ten sam numer pozycji co długość 6046,1 lub 6047,2, w zależności od kolejności, w jakiej Tekla Structures porównuje elementy. Kolejność jest inna przy każdym uruchomieniu pełnej numeracji.

Problem ten można obejść, obniżając próg tolerancji, np. do 0,01 mm lub modelując wszystkie elementy z tą samą długością.
Czy to było pomocne?