Demu ankers in Tekla Structures gebruiken

Tekla Structures
2020
Tekla Structures
Environment
Netherlands

U beschikt in Tekla Structures over de mogelijkheid om Demu ankers te gebruiken.

Image
2020-11-04_14-26-30.png


Om ze in een Tekla Structures-model te gebruiken, doet u het volgende:

1. Download de Demu ankers van Tekla Warehouse:

2. Pak het *.zip-bestand uit, hierin zitten de volgende bestanden:

Image
2020-11-04_14-28-18.png


3. Importeer de gebruikerscomponenten (*.uel-bestanden) in het betreffende Tekla Structures-model. Open hiervoor de Applicaties en componenten database en klik op de knop Toegang tot geavanceerde functies. Selecteer Gebruikerscomponent importeren en blader in het dialoogvenster naar het gebruikerscomponent die u wilt importeren. Doe dit voor de vier *.uel-bestanden. De gebruikerscomponenten zijn nu beschikbaar in de Applicaties en componenten database:

Image
2020-11-04_14-42-50.png


Klik hier voor meer informatie over het importeren van gebruikerscomponenten.

4. Klik in het menu Bestand > Databases op het commando Materialendatabase, het dialoogvenster Wijzig Materiaandatabase wordt geopend. Klik op de knop Importeer en blader naar het bestand HALFEN.materials.lis, er worden nu diverse kwaliteiten toegevoegd:

Image
2020-11-04_14-52-52.png

Klik hier voor meer informatie over het toevoegen van materiaalkwaliteiten aan de materialendatabase.

5. Klik in het menu Bestand > Databases op het commando Profielendatabase, het dialoogvenster Profielendatabase bewerken wordt geopend. Klik op de knop Importeer en blader naar de bestanden HALFEN.profiles.lis, HALFEN.rules.lis en HALFEN.profiles.clb. Er worden nu diverse profielen toegevoegd:

Image
2020-11-04_15-08-27.png


Klik hier voor meer informatie over het importeren van profielen in de profielendatabase.

6. Kopieer de bestanden Boltanchor.dat, FixingBars.dat, FixingSockets.dat, Tfixx.dat en objects_HALFEN_DEMU.inp in de modelmap.

7. Heropen het Tekla Structures-model, de gebruikerscomponenten kunnen nu in het model worden gebruikt:

Image
2020-11-04_15-45-17.png


8. Om de gebruikerscomponenten in systeemcomponenten te kunnen gebruiken, slaat u voor elke gebruikerscomponent een standaardinstelling op:

Image
2020-11-04_15-55-38.png


9. U kunt nu de gebruikerscomponenten en de betreffende instellingen in systeemcomponenten gebruiken, bijvoorbeeld in Voetplaat (29):

Image
2020-11-04_16-06-04.png


Tekla Structures-model opslaan als voorbeeld model (model template)
 
Desgewenst kunt u bovenstaand stappenplan ook uitvoeren in een leeg Tekla Structures-model zodat u dit model vervolgens kunt opslaan als een voorbeeld model (model template).
Wanneer u dan een nieuw Tekla Structures-model start op basis van dit voorbeeld model, beschikt u direct over de Demu ankers.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over het definiëren van een voorbeeld model.

Was this helpful?