Release Info Tekla Structures 2020 Service Pack 4

Tekla Structures
2020
Tekla Structures
Environment
Netherlands

Zoals in de Release Info van Tekla Structures 2020 Service Pack 3 reeds is vermeld, ligt de focus bij Tekla in het najaar van 2020 op de release van verschillende Service Packs.
 
Construsoft heeft daarom veel zaken in de Service Pack 4 bijgewerkt zodat u niet hoeft te wachten tot de volgende release van de hoofdversie (2021) om hier gebruik van te kunnen maken.
 
Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over de wijzigingen in de release van Tekla Structures in 2020.

De Release Info Tekla Structures 2020 Service Pack 4 bevat de volgende onderwerpen:

Nieuw houtgerelateerd lint

In Tekla Structures 2020 SP4 is een nieuw lint beschikbaar wanneer u Tekla Structures start met de rol Timber Detailer of Timber Detailer 2020: 
Image
2020-11-11_10-54-47.png


 
Image
2020-11-11_10-53-40.png

 
Als u toch liever gebruik blijft maken van het lint zoals het beschikbaar was in eerdere Tekla Structures-versies, verwijdert of hernoemt u het bestand albl_up_Steel_Detailing--main_menu.xml in de map:

..:\TeklaStructures\2020.0\Environments\netherlands\Timber\Ribbons

of

C:\TeklaStructures\2020.0\Environments\netherlands\Timber_2\Ribbons

Hernoemde lijst oppervlakte elementen

In Tekla Structures 2020 SP4 is de lijst oppervlakte elementen hernoemt en heet nu oppervlakte HSB elementen zodat de naam van de lijst beter aansluit bij de toepassing:

 
Image
2020-11-06_15-21-48.png

Hernoemde lijst oppervlakte_wanden

In Tekla Structures 2020 SP4 is de lijst oppervlakte_wanden hernoemt naar oppervlakte wanden:

 
Image
2020-11-06_15-39-26.png

Nieuwe dynamische eigenschappen beschikbaar

U beschikt sinds Tekla Structures 2020 Service Pack 3 over een aantal nieuwe custom properties (hoofdstuk Nieuwe dynamische eigenschappen beschikbaar).
 
In Tekla Structures 2020 SP4 is de nieuwe custom property CUSTOM.PART_HAS_INTCUTS beschikbaar.

Een custom property is een intelligente en dynamische eigenschap, welke in filters, lijsten en templates toegepast kan worden.

In Tekla Structures 2020 SP4 is hiervoor de instelling custom property, welke beschikbaar is in het Zichtbaarheidsfilter en het Selectiefilter, uitgebreid. In de instelling zijn de custom properties toegevoegd: 
Image
2020-11-09_14-25-56.png


U kunt de custom property CUSTOM.PART_HAS_INTCUTS gebruiken om onderdelen te filteren die beschikken over bepaalde uitsnijdingen die in Tekla Structures zijn gemaakt.
Bijvoorbeeld om platen te filteren die interne uitsnijdingen hebben die niet zijn gemaakt met het commando Bout.

 
Image
2020-11-10_10-21-03.png


Daarnaast kunt u custom property CUSTOM.PART_HAS_HOLES gebruiken om bijvoorbeeld te controleren of onderdelen boutgaten bevatten. Wanneer u de waarde 1 invult, kunt u onderdelen selecteren die boutgaten bevatten. Het betreft hier boutgaten die dus in Tekla Structures zijn gegenereerd met het commando Bout. Deze custom property houdt dus geen rekening met uitsnijdingen in de onderdelen.

Ook beschikt u over custom property CUSTOM.PART_IS_CONVEX. Deze eigenschap gebruikt u om onderdelen als volgt te filteren:
Stel, u modelleert een tweetal willekeurige platen. De linkerplaat beschikt over een uitsnijding aan de rand van de plaat, de rechterplaat beschikt over een uitsnijding in de plaat: 
Image
2020-11-09_15-24-52.png


Wanneer we nu een denkbeeldig koord (touw) om beide platen zouden leggen, zal het koord de linkerplaat niet volledig "raken"; ter plaatse van de uitsnijding aan de rand raakt het koord de buitencontour niet. De rechterplaat wordt wel volledig geraakt.

 
Image
2020-11-09_15-24-52 - kopie.png


U kunt in het Zichtbaarheidsfilter en het Selectiefilter uiteraard weer combinaties van de custom properties gebruiken zodat het filter aan uw wensen voldoet. Dat geldt ook voor het gebruik van custom properties in lijsten en templates.Klik hier voor meer informatie over de beschikbare custom properties.

Macro Fill UDA From Excel (ML008)

U beschikt in Tekla Structures over de macro Fill UDA From Excel (ML008) om gebruikersattributen weg te schrijven in onderdelen aan de hand van filters en randvoorwaarden die in een Excel-bestand zijn gedefinieerd. 
Image
2020-11-03_14-23-50.png


De macro beschikt over de volgende verbeteringen:

- Er zijn snelheidsissues opgelost.

- De locatie van het Excel-bestand werd soms niet gevonden waardoor er geen blad kon worden geselecteerd bij de optie Blad. Dit is nu opgelost.

Voor gedetailleerde informatie over de werking van de macro klikt u op de Help-knop in het dialoogvenster van de macro.

Macro Sequence Tool (ML013)

U beschikt in Tekla Structures over de macro Sequence Tool (ML013) voor het toewijzen en aanpassen van volgorden/reeksen op basis gebruikersattributen. 
Image
2020-11-03_15-04-00.png


U kunt gebruikersattributen (UDA's) toewijzen aan onderdelen en met deze gebruikersattributen kunnen bijvoorbeeld (funderings)palen uniek genummerd worden, montagevolgordes van merken gedefinieerd worden, of vrachten worden ingedeeld door groepnummers toe te wijzen.

De macro is uitgebreid in Tekla Structures 2020 SP4 zodat u nu via het tabblad Instellingen extra kolommen met informatie van onderdelen kunt toevoegen:

 
Image
2020-11-03_15-42-09.png


 
Image
2020-11-03_15-51-50.png


...maar ook van IFC-objecten:

 
Image
2020-11-03_16-32-46.png


(Voor IFC-objecten gebruikt u altijd de prefix EXTERNAL. gevolgd door de naam van de eigenschap).

 
Image
2020-11-03_16-30-28.png


LET OP: De tekst die u invult bij het veld Naam eigenschap voor de naam van de eigenschap is afhankelijk van het gebruikte IFC-bestand.
 
Klik hier voor een instructievideo met gedetailleerde uitleg.

Voor gedetailleerde informatie over de werking van de macro klikt u op de Help-knop in het dialoogvenster van de macro.

Macro Maak curve (m119)

U beschikt sinds Tekla Structures 2020 over de plug-in Maak curve (m119) waarmee u complexe curven (krommen) kunt modelleren: 
Image
2020-11-05_15-19-26.png


U kunt met deze plug-in een Bézierkromme (een type parametrische kromme) maar ook een kubische kromme modelleren. U kunt ze modelleren als constructielijn of als polyprofiel en kunt ook punten op de lijn maken:

 
Image
2020-03-04_10-09-35.png

 
De plug-in is verbeterd zodat nu de keuzelijst met kleuren wordt getoond als u de optie constructielijnen gebruikt:
 
Image
2020-11-05_15-25-19.png

Macro Multi Report Generator (m122)

U beschikt in Tekla Structures over de macro Multi Report Generator (m122) waarmee u meerdere lijsten in één keer kunt genereren. 
Image
2020-11-09_11-06-49.png


In eerdere Tekla Structures-versies bleef het macrosymbool in de oorsprong weergegeven nadat u lijsten had gegenereerd. Dit is nu opgelost.

 
Image
2020-11-09_11-13-34.png


Daarnaast werkte het opslaan van instellingen niet altijd correct. Ook dit is nu opgelost.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de macro Multi Report Generator (m122).

Systeemcomponent Baluster - trapboom schotje (69)

In systeemcomponent Baluster - trapboom schotje (69) is de instelling CS_1 opnieuw opgeslagen zodat nu ook de lassen in de instelling zijn opgeslagen: 
Image
2020-11-09_11-00-08.png


Wanneer u zelf de instelling CS_1 heeft aangepast en met dezelfde naam heeft opgeslagen (en wellicht in uw TS-map hebt geplaatst), adviseren we u om de instelling te controleren.

Systeemcomponent Handregel vlak-vlak (90)

De instellingen van systeemcomponent Handregel vlak-vlak (90) zijn opnieuw opgeslagen zodat de lassen nu correct in de instellingen zijn opgeslagen: 
Image
2020-11-06_15-13-51.png


Wanneer voor deze systeemcomponent over eigen instellingen beschikt, raden we aan deze opnieuw te slaan.

Weergave milieuklasse in tekeningen

Wanneer voor modelobjecten in de gebruikersattributen in het veld Millieuklasse vrij in te vullen een vrije tekst werd ingevuld, werd deze tekst niet correct in template betonelement2 in de tekening weergegeven. Dit is nu opgelost:


Image
2020-11-05_15-46-36.png
 
Image
2020-11-05_16-07-52.png

Papierformaat A4_portrait toegevoegd

U beschikt in Tekla Structures over het bestand PaperSizesForDrawings.dat waarin de beschikbare papierformaten van de tekeningen zijn gedefinieerd. Daarnaast beschikt u over het bestand DrawingSizes.dat waarin de marges van de tekening tot de rand van het papier zijn gedefinieerd.

Beide bestanden zijn standaard opgeslagen in de map ..:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\General\DrawingSettings

Het bestand PaperSizesForDrawings.dat is uitgebreid en het papierformaat A4_portrait is toegevoegd: 
Image
2020-11-06_13-24-25.png

Image
2020-11-06_13-29-20.png

 


Was this helpful?