Tekla Structures Opfriswebinars 2020

Tekla Structures
2020
Tekla Structures
#opfris2020
Environment
Netherlands

Hieronder vindt u de Tekla Structures Opfriswebinars 2020.

Voor wat betreft algemene onderwerpen die in meerdere webinars naar voren zijn gekomen:

De nieuwe tekeningopmaak gebruikt uw huidige templates (stempels), echter kan het bestand waarin de opmaak gedefinieerd is (*.lay-bestand) niet worden gebruikt in eerdere Tekla Structures-versies.

Webinar 1 - Tekla Structures voor Staal - Algemeen

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag:
Houdt de vrijgevormde plaat ook rekening met het bestand unfold_corner_ratios.inp?
Antwoord:
Ja, er wordt naar dit bestand gekeken.
2. Vraag:
Hebben alle aanzichten die vooraf of achteraf in een tekening zijn opgenomen, een koppeling naar het modelvenster?
Antwoord:
Ja dit geldt voor alle aanzichten.
3. Vraag:
Kan er ook een step-bestand van de vrijgevormde plaat worden gemaakt??
Antwoord:
Ja, maar ze zijn niet geschikt om machines aan te sturen.

 

Webinar 2 - Tekla Structures voor Beton - Algemeen

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Moet ik in Tekla Structures 2020 mijn templates (onderhoeken) omzetten naar de nieuwe Opmaak Editor? Of is dat compatibel?
Antwoord
De templates hoeft u niet om te zetten en zijn compatibel met de nieuwe Opmaak Editor.
2. Vraag
Is het mogelijk om een template onder bijvoorbeeld 10° te roteren in de Opmaak Editor?
Antwoord
Nee, u kunt hoeken van 0°, 90°, 180° en -90° gebruiken.
3. Vraag
Is het mogelijk om 2 *.lay-bestanden samen te voegen?
Antwoord
Nee, dit is niet mogelijk.
4. Vraag
Kun je in een tekening een detailaanzicht kopiëren zodat je kunt beschikken over een 2D- en 3D-detail?
Antwoord
Vooralsnog is een functionaliteit om een tekeningaanzicht in een tekening te kopiëren niet aanwezig. 

Webinar 3 - Tekla Structures voor Hout - Algemeen

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Kan ik de rollen Timber Detailer en Timber Detailer 2020 naast elkaar gebruiken?
Antwoord
Het is mogelijk maar het dringende advies is om niet in bestaande modellen van rol te wisselen.
2. Vraag
De inhoud van mijn TS-map in de rol Timber Detailer, kan ik die voor beide rollen gebruiken?
Antwoord
Het advies is om een nieuwe TS-map voor de rol Timber Detailer 2020 te maken omdat er in deze rol meerdere instellingen zijn gewijzigd.
3. Vraag
De rol Timber Detailer 2020 is in mijn huidige Tekla Structures-versie 2020 niet beschikbaar? Hoe kom ik eraan?
Antwoord
Deze rol is beschikbaar vanaf Tekla Structures 2020 SP3.

Webinar 4 - Samenwerken aan modellen met Tekla Model Sharing

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Kan ik Tekla Model Sharing gratis uitproberen?
Antwoord
Dat kan. Bekijk hiervoor deze pagina.
2. Vraag
Hoeveel kost een Tekla Model Sharing licentie?
Antwoord
U kunt de prijs van een licentie opvragen via verkoop@construsoft.com of via uw accountmanager.
3. Vraag
Zit er aan het delen van een Tekla Model Sharing-licentie een limiet qua tijd? 1 week, 2 weken?
Antwoord
Nee daar zit geen limiet aan.
4. Vraag
Hoe kun je vooringestelde waarden (instellingen) in het model van waaruit je vertrekt, echt vastzetten, dus instellingen m.b.t. de nummering, tekenstijlen, enz. zodat de gebruikers dit niet tussentijds kunnen aanpassen?
Antwoord
Dit kun je instellen door deze map met instellingen in te stellen vanuit Trimble Connect. Hierdoor beschikken alle gebruikers altijd over dezelfde instellingen en hierin kan worden ingesteld dat ze de instellingen niet kunnen wijzigen. Klik hier voor gedetailleerde informatie in de support portal.
5. Vraag
Kun je een repair van een deel van het model doen, als er nog iemand is ingelogd is? Of mag/kan dit slechts als iedereen uitgelogd is?
Antwoord
Klik hier voor de link voor het beheren van uw Tekla Model Sharing projecten.
6. Vraag
Kan je tegelijkertijd dezelfde elementen aapassen?
Antwoord
Hiervoor gelden dezelfde afspraken als in de multi-user modus. De laatste "wint". Zoals in de webinar is aangegeven, is ook hier het maken van afspraken essentieel.
7. Vraag
Databases worden standaard niet gedeeld, kun je deze alsnog laten delen d.m.v. in-/uitlezen?
Antwoord
In de basis worden alle database standaard in de modelmap opgeslagen wanneer het model wordt gedeeld.
8. Vraag
Wat gebeurd er wanneer 2 personen tegelijk nummeren ?
Antwoord
Iets wat niet in het model zit kan niet worden genummerd. Maak hierover duidelijke afspraken met de overige deelnemers in het Tekla Model Sharing-model. Gebruik vervolgens het commando Controleer en herstel nummering: Alles.
9. Vraag
Wanneer een project geheimhouding vereist en/of dat er niet op 'Amerikaanse' servers gewerkt mag worden, is Tekla Model Sharing hiervoor geschikt?
Antwoord
In principe staat de data in ons geval op een Europese server. Voor 100% zekerheid bestaat de mogelijkheid om een eigen cloudserver in te richten. U dient dan wel te beschikken over de vereiste infrastructuur.
10. Vraag
Kan je productie en ontwerp combineren?
Antwoord
Ja.
11. Vraag
Kun je een Tekla Model Sharing-model "linken"?
Antwoord
Het linken van modellen is niet mogelijk in Tekla Model Sharing. Het combineren van Tekla Structures-modellen is mogelijk in Trimble Connect.
12. Vraag
Is Tekla Model Sharing ook geschikt voor de Tekla Structures studentenversie?
Antwoord
Dat is niet mogelijk. Het combineren van Tekla Structures-modellen is mogelijk in Trimble Connect.

Webinar 5 - De mogelijkheden van de Organisator

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Wanneer je een export naar Excel maakt vanuit de Organisator, is het dan mogelijk om na de regel waar de  groepsnaam in staat een lege rij in Excel te krijgen? Is het mogelijk om dat in de template te krijgen?
Antwoord
Het is niet mogelijk om lege rijen toe te voegen.
2. Vraag
Moet je eerst iets doen voordat die Organisator werkt...hij doet bij mij niks als ik er op druk?
Antwoord
Het kan voorkomen dat de Organisator buiten uw scherm wordt geopend. Bekijk dit artikel hoe u het dialoogvenster weer op uw scherm kunt krijgen.
3. Vraag
Werkt de organisator in Tekla Structures 2019i ook al op deze manier? Of zitten er in Tekla Structures 2020 extra mogelijkheden?
Antwoord
De Organisator werkt in Tekla Structures 2019i op dezelfde manier met dezelfde mogelijkheden.
4. Vraag
Bij de omtrek Gebouw vullen we de x- en y-as offset in. Gaat de omtrek daardoor niet verschuiven?
Antwoord
Nee, de waarden bij omtrek Gebouw zijn de uiterste grenswaarden. Bij het wijzigen van de minimale x-waarde wijzigt dus enkel de minimale x-waarde van de gebouwomtrek en 'verschuift' de gebouwomtrek niet in zijn geheel.
5. Vraag
Als ik de opmaak van de eigenschappentemplate heb aangepast, is die opmaak dan voor alle modellen beschikbaar of moet je de opmaak bij elk model weer opnieuw aanpassen?
Antwoord
U kunt deze beschikbaar maken, bijvoorbeeld door deze te publiceren naar uw ts-map. Hoe dit in zijn werk gaat vindt u terug in dit artikel.
6. Vraag
Kun je eigenschappen invullen in de objectbrowser en ze zo terugkoppelen naar het model?
Antwoord
Dat is niet mogelijk.
7. Vraag
Kan er ook een vrachtindeling gemaakt worden m.b.v. de Organisator?
Antwoord
Nee dat is niet mogelijk maar u kunt de Organisator wel kan gebruiken om vrachten te controleren. Klik hier voor een instructievideo. Hierin wordt getoond hoe u een eigenschappentemplate en een eigenschappencategorie kunt maken t.b.v. de controle van vrachten.

Webinar 6 - Staalcomponenten & Gebruikerscomponenten

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Wordt in gebruikerscomponent Rooster het gewicht nu goed meegenomen voor de bepaling van het zwaartepunt van een model? In het verleden werd het rooster gezien als willekeurige plaat waardoor het gewicht vele malen zwaarder werd.
Antwoord
Dat is nog steeds zo.
2. Vraag
Waar is de COIT te vinden?
Antwoord
Deze kunt u hier downloaden van Tekla Warehouse.
3. Vraag
Kan ik m.b.v. de String Replacer behalve de afmetingen van de lassen ook het type las aanpassen?
Antwoord
Ja, door de instelling opnieuw op te slaan kunt u zien welk nummer de nieuwe lasvorm heeft door in het bestand te kijken, bijvoorbeeld joint_attributes.w1_type2 10 naar joint_attributes.w1_type2 19.

Webinar 7 - Houtskeletbouwtools in Tekla Structures (deel 1)

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Kan dat filter niet in een update gezet worden?
Antwoord
Klik hier voor het filter.
2. Vraag
Kan ik ook het andere deel aftekenen? En waarom verdwijnt de aftekening zodra je één van de delen verwijdert?
Antwoord
Hoe wil je een balk aftekenen op de kopse kant? De plug-in M116 is gekoppeld aan alle in de plug-in gekoppelde balken, zodra er 1 verwijderd wordt, wordt de gehele plug-in verwijderd. Hier hebben wij geen invloed op.
3. Vraag
Kan je speling in de zwaluwstaartverbinding geven?
Antwoord
Nog niet, we zullen dit toevoegen aan de component.
4. Vraag
Is er ook een mogelijkheid om eenvoudiger een "gat" in liggers van vloeren te krijgen? Dit kan nu enkel met J150 (i.v.m. export naar BVX) en dit is geen handige tool als je de sparingen in meerdere liggers wilt toepassen.
Antwoord
De beste methode hiervoor is dit ergens eenmalig uit te voeren op een onderdeel, de eigenschappen van dit negatieve volume kun je daarna kopiëren naar het andere onderdeel.
5. Vraag
Tip: Zet Zone en Code Prefix in het side panel.
Antwoord
Dit is al in werking gezet voor volgende SP.
6. Vraag
Blijven die elektradozen ook staan na het wijzigen van de wand in lengte?
Antwoord
In de meeste gevallen blijft de component staan, maar vooral bij lengte wijzigingen door de startpositie te wijzigen niet. Dit omdat de plug-in dan de referentie naar het startpunt kwijt raakt.
7. Vraag
Wordt m083 ook aangepast zodat je meer eigenschappen van de dozen en leidingen kunt selecteren?
Antwoord
Zit wel in de planning, maar is nog niet op lijst gezet voor uitvoering.
8. Vraag
Welk export-bestand moet ik gebruiken voor de Hundegger K2?
Antwoord
U moet hier de BVN export gebruiken.
9. Vraag
Zijn in de vorige Webinar de houtcomponenten behandeld?.
Antwoord
Nee die zijn niet behandeld.
10. Vraag
Algemene vraag: Als ik mijn wand doorsnij (kijkvlak/schaartje) dan is mijn zicht allemaal met puntjes, de balken die door elkaar staan, bij mijn collega is dat niet zo!, hoe verander ik dat zicht? Alvast bedankt voor de presentatie!
Antwoord
Geen idee. Wellicht een grafisch issue? Misschien DirectX ? Aan of uit? Of Rechtstreekse wijziging (sneltoets D)?
11. Vraag
Kan ik de Webinar van 17 september al terugkijken?
Antwoord
Ga hiervoor naar het Support portal en zoek op #opfris2020.
12. Vraag
Wordt cs reporting ook verbeterd met boringen en frezingen? Deze duren nu veel te lang.
Antwoord
Wilt u een keer het model repareren? Als dit niet helpt willen we graag het model ontvangen zodat we uit kunnen zoeken waarom dit gebeurt. Wij kunnen het zelf namelijk niet reproduceren. U kunt het model via een melding in de Support portal inschieten.

Webinar 8 - Bekistingen en stortfunctionaliteiten

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Waar kan ik de bekistingsoppervlakte-tools vinden?
Antwoord
Dat betreft de tool Form Face Creator. U kunt deze hier downloaden (Tekla Warehouse).

Webinar 9 - Trimble Connect i.c.m. Tekla Structures

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Moet je vanuit Tekla Structures exporteren om in Trimble Connect te kunnen openen of is dat real-time gesynchroniseerd?
Antwoord
Dat bepaalt de gebruiker zelf, net zoals bij Tekla Model Sharing. Dus niet real-time maar wanneer de gebruiker het wil.
2. Vraag
Hoe neem je de positie van een referentiemodel (bijvoorbeeld een DWG-bestand) automatisch mee uit Tekla Structures? Is dit een instelling uit Tekla Structures of in Trimble Connect?
Antwoord
In Tekla Structures de export maken t.o.v. de model oorsprong. Klik hier voor meer informatie.
3. Vraag
Hoe gebruik ik Trimble Connect i.c.m. een Oculus Quest?
Antwoord
U kunt hiervoor de Oculus Quest opstarten en dan in de Oculus Quest gaat u naar Trimble Connect. Wanneer u dan het model opent, krijgt u rechts bovenin een knopje Launch VR en op het moment dat u die indrukt, krijgt u een grotere view en kunt u door het model heen lopen met de twee joysticks.
4. Vraag
Waarom zijn de linten (bovenste menu) van de Desktop, Mobile en Web-versie van Trimble Connect verschillend van iconen en ook de volgorde is verschillend? Dit werkt verwarrend.
Antwoord
Van oorsprong zijn de drie platformen losse applicaties geweest. De Desktop-versie is de opvolger van Tekla BIMsight dus die lijkt daar heel erg op. De 3D viewer is weer een ander platform en de mobiele applicatie is de opvolger van Field 3D. Die zijn samengevoegd en langzaamaan zullen die knoppen allemaal op elkaar gaan lijken.
5. Vraag
Kun je alle tekeningen vanuit Tekla Structures in één keer linken met Trimble Connect? En worden toekomstige revisies automatisch opnieuw gesynchroniseerd?
Antwoord
Ja, u kunt m.b.v. de extensie Linking Documents to Trimble Connect van de modelobjecten in het Tekla Structures-model onderdeel-, merk-, beton-, overzichtstekeningen, NC-bestanden en IFC-bestanden aan de corresponderende objecten in het Trimble Connect-project koppelen.
6. Vraag
Kun je Trimble Connect Desktop/Mobile tijdelijk offline gebruiken? Bij beperkte of geen internet op de bouwplaats.
Antwoord
Ja, dat kan zeker. Beide applicaties beschikken over de mogelijkheid om de informatie te downloaden. De Desktop-versie draait altijd een synchronisatie en wanneer de synchronisatie klaar is kan de stekker van het internet eruit zodat je hem offline kunt gebruiken. Houd er wel rekening mee dat je wellicht niet naar de laatste meest actuele data kijkt. Als je weer in de gelegenheid bent om online te gaan, kun je weer synchroniseren om weer up-to-date te zijn. Voor de Mobile-versie geldt eigenlijk hetzelfde. Je kunt weer downloaden wat je nodig hebt maar hiervan kun je niet in één keer een datadump maken van het hele project omdat dat ervoor zou zorgen da je mobiele apparaat anders misschien helemaal vol loopt maar je selecteert de gegevens die je nodig hebt die dag, die selecteer je en die download je. In de Self Service Portal (categorie Trimble Connect) vindt u hierover diverse instructievideo’s.
7. Vraag
Degene die een licentie hebben van Tekla Structures, hebben die dan automatische een licentie Trimble Connect Business?
Antwoord
Wanneer uw Tekla Structures licentie in onderhoud is, beschikt u automatisch over een gratis Trimble Connect Business licentie.
8. Vraag
Is een onderhoudscontract nu voldoende voor de Business of voor de Free?
Antwoord
Trimble Connect Free is voor iedereen beschikbaar en u hoeft er geen onderhoudscontract te hebben. De Trimble Connect Business licentie is automatisch gratis beschikbaar wanneer uw Tekla Structures licentie in onderhoud is.
9. Vraag
Hoe kan je mensen uitnodigen?
Antwoord
Klik hier voor een instructievideo.
10. Vraag
Als je lokaal op server modelleert en niet in Tekla Model Sharing. Kun je dan ook snel via 1 knop synchroniseren met Trimble Connect?
Antwoord
Ja, dat is geen enkel probleem. Dit staat volledig los van elkaar.
11. Vraag
Wat kan ik allemaal doen met de beschikbare knoppen voor Trimble Connect in het lint in Tekla Structures?
Antwoord
Klik hier voor meer informatie.
12. Vraag
Wat kan ik allemaal met Trimble Connect en waar kan ik alle imformatie vinden?
Antwoord
Bekijk bovenstaande webinar voor de mogelijkheden, klik hier voor gedetailleerde instructievideo's en hier voor meer informatie.

Webinar 10 - IFC-exports en de BIM Basis ILS

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Zit gebruikerscomponent Nulpunt er standaard in of moet je dat importeren?
Antwoord
Gebruikerscomponent Nulpunt is opgeslagen in de map ..\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\General\ComponentsSketches\uel.
U kunt het component kopiëren naar de map ..:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\<uw configuratie>\ComponentsSketches zodat deze standaard beschikbaar is in alle nieuwe modellen. In bestaande modellen kunt u gebruikerscomponent Nulpunt importeren.
2. Vraag
Hoe kan je dat nulpunt invoegen in Tekla Structures 2019?
Antwoord
Dat is helaas niet mogelijk. Het gebruikerscomponent is gemaakt in Tekla Structures 2019i en niet te gebruiken in oudere versies.
U kunt eventueel handmatig een kubus van 1x1x1 meter modelleren met materiaal dummy en IFC entiteit IfcBuildingElementProxy.
3. Vraag
Kunnen er andere standaarden dan de NL-Sfb makkelijk worden ingelezen/gekoppeld?
Antwoord
Standaard is alleen de codering NL-Sfb beschikbaar. U kunt zelf een ander classificatiesysteem (zoals de BB/Sfb) inrichten in de Organisator. 
4. Vraag
Waar kan ik de instellingen van de Organisator vinden die hier getoond worden?
Antwoord
De getoonde Organisator categorieën en templates zijn beschikbaar in de installatie van de Construsoft Ontwikkelingen voor Tekla Structures 2020 Service Pack 3.
5. Vraag
Er wordt snel gerefereerd naar de Organisator. Bij een groot model wordt de organisator heel erg traag (synchroniseren kost ca. 10 minuten). Is hier een oplossing voor?
Antwoord
Het is mogelijk om één enkele categorie te synchroniseren. Rechtermuisknop op de categorie en kies voor Synchroniseer categorie.
Mocht het model met deze oplossing alsnog niet werkbaar zijn, wilt u dan een melding insturen inclusief een voorbeeldmodel?
6. Vraag
Is het getoonde eigenschappen dialoogvenster ook beschikbaar?
Antwoord
Nee, maar deze is aan te passen. Dit is behandeld tijdens de Opfrisdagen 2019, klik hier voor meer informatie (de eerste video bij Vernieuwde Interface > Zijvensters).
7. Vraag
Kun je aan een merk loadbearing , brandveiligheid en external/internal aangeven? Bijvoorbeeld bij een HSB wand.
Antwoord
Nee deze zijn op merk-niveau niet beschikbaar.
8. Vraag
Kan men bij de IFC-export bijv. enkel de info van de extra eigenschappensets meegeven zodat enkel deze info te zien is in de IFC?
Antwoord
Nee, standaard wordt ook overige informatie geëxporteerd naar IFC middels vooraf gedefinieerde configuratiebestanden. Klik hier voor meer informatie.
9. Vraag
Hoe kan ik de gebouwstructuur indelen?
Antwoord
Klik hier voor informatie betreffende het indelen van de gebouwstructuur.
10. Vraag
Hoe kan ik de locatiestructuur van stortobjecten overhalen naar onderdelen?
Antwoord
Klik hier voor de link naar de tool Fill Pour Properties to Part (ML518) op Tekla Warehouse.
11. Vraag
Hoe kan ik het classificatiesysteem toekennen en exporteren?
Antwoord
Klik hier voor meer informatie betreffende het toekennen en exporteren van een classificatiesysteem.
12. Vraag
Hoe kan ik het classificatiesysteem van stortobjecten overhalen naar onderdelen?
Antwoord
Klik hier voor de link naar de tool Update Classification Data From Pours (ML125) op Tekla Warehouse.

Webinar 11 - Stempels, lijsten en de Template Editor

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Moet ik deze instellingen elke keer weer opnieuw instellen als er een nieuwe versie komt?
Antwoord
Als je een lijst of template aanpast, dan kan je deze bijvoorbeeld in je TS-map plaatsen. De inhoud van deze TS-map kopieer je dan naar een nieuwe versie. Zodoende kan je de aanpassing aan een lijst of template ook in de nieuwe versie gebruiken. Als je gebruik maakt van voorbeeld modellen waarin eigen instellingen zoals aangepaste templates zijn opgeslagen, dan kun je deze bijwerken voor de nieuwe Tekla Structures-versie. Klik hier voor meer informatie.
2. Vraag
Waar worden de *.lay-bestanden weggeschreven en waar kijkt Tekla Structures eerst als hij de *.lay bestanden gaat opvragen?
Antwoord
Als een *.lay-bestand aangepast wordt, zal deze weggeschreven worden in de modelmap in de map attributes. Tekla Structures leest bestanden in uit verschillende mappen, klik hier voor de volgorde die hierbij wordt gebruikt.
3. Vraag
Waar stel ik de bestandslocatie van de *.lay-bestanden in?
Antwoord
De standaard bestandslocatie is de map DrawingSettings in ..\TeklaStructures\2020.0\Environments\netherlands\General en ..:\TeklaStructures\2020.0\Environments\netherlands\Timber_2. Echter, u hoeft deze locatie niet aan te passen. U kunt uw eigen *.lay-bestanden opslaan in de map attributes in de modelmap of in uw TS-map.

Webinar 12 - Gebruik inhoudsbeheer op de tekening

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

Er zijn tijdens dit webinar geen vragen gesteld.

Webinar 13 - Trappen, leuningen en hekwerken

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Zijn de webinars ook in het Engels beschikbaar?
Antwoord
Nee de webinars zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.
2. Vraag
Is het klonen op merktekeningen ook iets wat er zit aan te komen? Ik bedoel dan een detail binnen één merktekening klonen op een ander detail zoals op overzichttekeningen?
Antwoord
Dat is op dit moment niet mogelijk.
3. Vraag
Als er op een merktekening in de gekloonde tekening meer elementen in zitten (bijvoorbeeld een gelaste plaat), dan worden deze bemaat op de volgens de standaard instellingen. Kan je dat setten dat dit niet meer gebeurd?
Antwoord
Nee dat is niet mogelijk.

Webinar 14 - Houtskeletbouwtools in Tekla Structures (deel 2)

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Als het stramien wijzigt nadat je het dak hebt opgezet, wijzigt het dak dan mee?
Antwoord
Als de onderliggende plaat van dakhelling veranderd dan zal ook de dakopbouw weer aangepast worden.
2. Vraag
Waar kan ik die mooie Kubus vinden voor het roteren in het model?
Antwoord
Deze is te vinden op Tekla Warehouse en wordt ook standaard meegeleverd in de nieuwe versies.

Webinar 15 - Wapening en Stavensets

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Werkt systeemcomponent Wapening in ligger (90) ook met de layers die beschikbaar zijn voor de stavensets?
Antwoord
Nee, de layer-informatie welke getoond is, is op dit moment alleen van toepassing voor stavensets.

Webinar 16 - Construsoft Support en de Portal

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

Er zijn tijdens dit webinar geen vragen gesteld.

Webinar 17 - Tekla Structures Online

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

Er zijn tijdens dit webinar geen vragen gesteld.

Webinar 18 - TS map of Model Template?

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Is er veel snelheidsverschil als de TS-map op een server of lokaal staat?
Antwoord
Dat hangt af van het netwerk en ook van de hoeveelheid data, dus het aantal bestanden dat is opgeslagen in de TS-map. Lokaal blijft uiteraard altijd sneller.
2. Vraag
Bij ons heeft iedereen een eigen Trimble-account. Is dat lastig met de TS-map in de cloud?
Antwoord
U kunt de gebruikers van de TS-map die in de cloud staat, uitnodigen en per gebruiker rechten instellen. Klik hier voor gedetailleerde informatie.
3. Vraag
Waar kan ik het logboek vinden?
Antwoord
Klik hier voor het logboek waarin u uw wijzigingen kunt documenteren en opslaan zodat u bij een nieuwe Tekla Structures-versie snel inzichtelijk hebt wat er aangepast of gecontroleerd moet worden.
4. Vraag
Waar kan ik vinden hoe ik voorbeeld modellen kan maken?
Antwoord
Klik hier voor gedetailleerde informatie.
5. Vraag
Hoe kan ik die verwijzing naar de TS-map in de cloud instellen?
Antwoord
Klik hier voor een gedetailleerd stappenplan.

Webinar 19 - Wandopmaak en vloeropmaak

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Zijn de lasplaat gebruikerscomponenten ook te downloaden? Staan niet standaard in Tekla Structures 2020 SP4.
Antwoord
De lasplaten zijn fictief en speciaal voor deze webinar aangemaakt om te laten zien wat er mogelijk is. Daarom niet beschikbaar in onze installatie.
2. Vraag
Kan de tool Connector wandopmaak ook toegepast worden met meer dan 3 schillen?
Antwoord
De tool Connector wandopmaak is interactief met de Wandopmaak zelf. Dwz: de lagen/schillen die in de Wandopmaak toegepast zijn, zijn ook zichtbaar in de tool Connector wandopmaak.

Webinar 20 - Vrachten indelen en montagevolgorde bepalen

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Heeft gebruikersattribuut ACN invloed op de nummering van de onderdelen/merken?
Antwoord
Gebruikersattribuut ACN heeft geen invloed op de nummering.
2. Vraag
Werkt dit ook met IFC files?
Antwoord
De Stacker werkt op basis van Tekla Structures-onderdelen.

Webinar 21 - Geavanceerde instellingen voor de betontekeningen

Tekla Structures 2020 video

Klik hier voor de video.

Vragen & antwoorden

1. Vraag
Kan ik ook tekst bij de maatlijn laten plaatsen (tag) zodat men weet wat er is gemaatvoerd?
Antwoord
Je kunt hiervoor een aparte maatlijninstelling maken en die toepassen bij de betreffende bematingsvoorwaarde. Je kan dan informatie ophalen van het gemaatvoerde onderdeel (bijvoorbeeld de naam), maar ook een ingevulde vaste tekst bij een tag.
2. Vraag
Kunnen de Beveilingseigenschappen verder uitgelegd worden? Of heb je een link?
Antwoord
In dit artikel is er meer informatie over te vinden.
3. Vraag
Wanneer kies je voor de categorie Template bij een filter? En niet Onderdeel > Profiel?
Antwoord
Vooral bij bijvoorbeeld sparingen. Want: een sparing is geen onderdeel (part). Dus de categorie Onderdeel haalt niet de naam van de sparing op. En de categorie Template i.c.m. PROFILE is een algemene mogelijkheid om de naam van "iets" op te halen.
4. Vraag
Het gebruik van uitsluitfilters werkt prima, maar als een tekening wordt gekloond, vervallen de uitsluitfilters, waardoor ook meerdere zaken komen in de maatlijn tag. Hoe kan dit opgelost worden?
Antwoord
In Tekla Structures SP4 is hiervoor e.e.a. gefixed.
Was this helpful?