Bestanden en bestandstypen voor Tekla Warehouse-inhoud

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Bestanden en bestandstypen voor Tekla Warehouse-inhoud

U kunt Tekla Structures-modelinhoud en applicaties uploaden naar Tekla Warehouse en 3D-productdatabases maken in Tekla Warehouse.

Bestandstypen voor applicaties in Tekla Warehouse

Opmerking:

Dezelfde versie kan slechts één 64-bit, één 32-bit en één platformonafhankelijke applicatie bevatten (in totaal drie bestanden). .exe-bestanden moeten om veiligheidsredenen worden gecomprimeerd in .zip-bestanden.

Applicatie

Bestandstypen

Intern itemtype/platform

Downloadknop

64-bit applicaties

.msi, .tsep, .zip

run / WIN_X64

64-bit downloaden

32-bit applicaties

.msi, .zip

run / WIN_X86

32-bit downloaden

Platformonafhankelijke applicaties of andere inhoud

.msi, .zip

run / ANY

Downloaden

Bestands typen voor 3D-productdatabases in Tekla Warehouse

3D-productdatabase

Type

Bestandstypen

Intern itemtype

Resultaat downloaden

Objectgeometrie

U kunt de meeste 3D-modelleersoftware gebruiken om indelingen te maken die kunnen worden gebruikt in Tekla Structures.

Geen actie

.dgn, .tsc, .skp, .dxf, .dwg, .ifc, .ifcZIP, .ifcXML, .igs, .iges, .stp, .step

noaction

De objectgeometrie wordt geconverteerd naar een vorm en een gebruikersonderdeel.

Miniatuur

Zie ook Een miniatuur voor een verzameling of inhoudsitem in Tekla Warehouse maken.

Geen actie

.bmp

noaction

De miniatuur wordt in de Applicaties en componenten-componentendatabase gebruikt voor het gebruikersonderdeel.

Eigenschappen en aangepaste attributen

Dit bestand wordt gemaakt door Tekla Warehouse, afhankelijk van uw invoer. De eigenschappen worden gecombineerd met het object bij het importeren in Tekla Structures.

Geometrie

.xml

geometry

Objecteigenschappen worden gecombineerd met objectgeometrie.

Bestandstypen voor Tekla Structures-modelinhoud in Tekla Warehouse

Tekla Structures-modelinhoud

Type

Bestandstypen

Intern itemtype

Resultaat 'In model invoegen'

Modeleigenschappen, onderdeeleigenschappen, tekeningeigenschappen, filters, lijsttemplates, tekeningopmaak en templates.

Modelattributenbestanden zijn direct beschikbaar voor gebruik nadat ze zijn gekopieerd naar de modelmap. Het kan nodig zijn om het model te sluiten en het opnieuw te openen om de opties in het dialoogvenster bij te werken.

Algemeen - naar modelmap

Bijvoorbeeld, .rpt, .lay, .tpl, .inp, .cbm, .ccl, .cha, .clm, .cpf, .cpl, .cpn, .crs, .csf, .csl, .dia, .grd, .grp, .gvi, .mvi, .opt, .prt, .num, .lm*, .rbg, .rbm, .rbr, .rbs, .rci, .rcu, .rep, .srf, .wld, .ad*, .cud*, .gd*, .md*, .wd*, .j*, .m*

other

Bestanden worden gekopieerd naar de modelmap. Alle bestanden kunnen worden verplaatst naar de project- of bedrijfs- (of omgevings)mappen als ze in meerdere modellen nodig zijn.

U moet mogelijk Tekla Structures opnieuw opstarten om nieuwe opgeslagen instellingen van tekeningen in de tekeningendatabase te zien.

Eigenschappentemplates van de organisator en de objectbrowser

Templatebestanden van de modelorganisator moeten handmatig worden geëxporteerd vanuit de organisator.

Algemeen - naar modelmap

.xml

other

Templatebestanden van de modelorganisator moeten handmatig worden geïmporteerd in de organisator.

Bestanden op omgevingsniveau zoals macro's en bitmaps

Er moet afzonderlijke installatiesoftware worden gemaakt voor bestanden die een bepaalde maplocatie vereisen om te kunnen werken. De installatiesoftware installeert dan de bestanden in de van toepassing zijnde locaties.

Uitvoeren

Bijvoorbeeld: .tsep, .msi, .exe

run

Start de installatiesoftware automatisch aan het eind van het importproces.

Bouten en boutnormen

Het exportbestand met de boutsamenstellingendatabase bevat alle benodigde bouttypen. Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig.

Boutsamenstelling

.bass

bolt

Geïmporteerd in de boutsamenstellingendatabase en boutendatabase.

Gebruikerscomponenten

Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig uit de database.

Component

.uel

component

Geïmporteerd in de Applicaties en componenten-vormendatabase.

Profielen (bibliotheekprofielen, parametrische profielen, geschetste profielen), boomstructuur van de profielendatabase

Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig uit de database.

Profiel

.lis, .clb, .uel, .rules.lis, profiles.lis, profiles.clb

profile

Geïmporteerd in de profielendatabase. Mogelijk moet u het model sluiten en het opnieuw openen om de profieldatabase te vernieuwen en de resultaten weer te geven.

Tekeninginstelling

Met Inhoud van Tekla Structures selecteren worden alle benodigde eigenschappen in één gecomprimeerde map verzameld.

Als u de inhoud van het .tsds-bestand wilt controleren, wijzig dan de bestandsextensie naar .zip en pak het uit.

De export bevat geen tekeningopmaak (.lay) of templatebestanden (.tpl). Deze moeten handmatig worden opgenomen met het type Algemeen - naar modelmap.

Tekeninginstelling

.tsds

drawing

Bestanden worden uitgepakt in de modelmap.

U moet mogelijk Tekla Structures opnieuw opstarten om nieuwe opgeslagen instellingen van tekeningen in de tekeningendatabase te zien.

Als u de bestanden downloadt en deze handmatig in het model kopieert, moet u de naam van de bestandsextensie .tsds wijzigen naar .zip om de installatiebestanden uit de Tekla Structures-tekening weer te geven die vervolgens kunnen worden gekopieerd naar de modelmap.

Materialen

Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig uit de database.

Materiaal

.lis

material

Geïmporteerd in de materialendatabase.

Wapeningsnetten

Gebruik Inhoud selecteren van Tekla Structures.

U kunt niet handmatig exportbestanden maken.

Wapeningsnet

.mexp

mesh

Samengevoegd in het databasebestand van het wapeningsnet (mesh_database.inp) dat wordt gekopieerd naar de modelmap.

Wapeningsstaven

Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig uit de database.

Wapeningsstaaf

.inp, .lis, .rexp

rebar

Samengevoegd in het databasebestand van wapeningsstaven (rebar_database.inp) dat wordt gekopieerd naar de modelmap.

Vormen

Gebruik Inhoud van Tekla Structures selecteren of exporteer bestanden handmatig uit de database.

U kunt geen vormbestanden gebruiken met 3D-productdatabase maken, omdat deze al zijn geconverteerd naar Tekla-objecten met eigenschappen.

Vorm

.tsc

shape

Geïmporteerd in de vormendatabase.

Modeltemplates

De modeltemplatemap moet vóór het uploaden worden gecomprimeerd in een .zip-bestand.

Model template

.zip

modeltemplate

De gecomprimeerde map wordt uitgepakt in de modeltemplatemap van de gebruiker. Het importeren mislukt als er al een map met de model template met dezelfde naam bestaat of als er geen map definitie voor de model template bestaat.

Kloontemplates

De kloontemplatemap moet vóór het uploaden worden gecomprimeerd in een .zip-bestand.

Kloontemplate

.zip

cloningtemplate

De gecomprimeerde map wordt uitgepakt in de kloontemplatemap van de gebruiker. Het importeren mislukt als er al een map met de kloontemplate met dezelfde naam bestaat of als er geen map definitie voor de kloontemplate bestaat.

Was this helpful?
Vorige
Volgende