Conflictbeheer in Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Conflictbeheer in Tekla Warehouse

Als u inhoud van Tekla Warehouse downloadt en importeert in een Tekla Structures-model, dan kunnen er conflicten bestaan tussen de nieuwe inhoud en de inhoud die al bestaat in het model.

Conflicten worden op de volgende manieren behandeld:

  • In Tekla Structures-databases voor profielen, materialen, bouten, boutsamenstellingen, componenten, vormen, wapeningsstaven en wapeningsnetten is de conflictdetectie gebaseerd op objectnamen binnen de database.

    Er kunnen bijvoorbeeld geen twee profielen met dezelfde naam bestaan in dezelfde profielendatabase, zelfs als de eigenschappen van de profielen verschillen.

  • Bij de inhoud die wordt gedownload naar de modelmap, zoals lijsttemplates, tekeninginstallatiebestanden of .pdf-bestanden, meldt de conflictcontrole u of de modelmap conflicterende bestanden bevat.
  • De installatie mislukt bij modeltemplates of kloontemplates die dezelfde naam hebben als een bestaande template. U moet de template handmatig downloaden en de naam wijzigen.

    Om het model te laten werken, moet elke model- of kloontemplatemap dezelfde naam hebben als de modeldatabase (.db1) in die map.

Was this helpful?
Vorige
Volgende