Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla Tedds for Word
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren

De eerste gebruiker wordt bij uw Tekla Online-organisatiegroep uitgenodigd door een Trimble-vertegenwoordiger en krijgt beheerdersrechten toegewezen. Deze persoon kan vervolgens indien nodig andere gebruikers en beheerders toevoegen.

U kunt gebruikers toevoegen als medewerkers of als externe licentiegebruikers. Medewerkers zijn lid van uw organisatie en hebben volledige toegang tot uw licenties en Tekla Online-services. Externe licentiegebruikers hebben toegang tot uw licenties, maar zijn geen lid van uw organisatie.

Opmerking:

Een gebruiker kan slechts een medewerker van één Tekla Online-organisatie tegelijk zijn. Als een gebruiker al een medewerker in een andere organisatie is, wordt de gebruiker uit de andere organisatie verwijderd als deze gaat deelnemen aan uw organisatie.

Nadat u een gebruiker aan uw organisatie hebt toegevoegd, moet deze gebruiker zelf enkele handelingen uitvoeren. Instrueer uw gebruikers hoe ze hun accounts kunnen maken en lid kunnen worden van de organisatie.

U kunt gebruikers op verschillende manieren aan uw organisatie toevoegen:

 • U kunt gebruikers uitnodigen door hun e-mailadressen toe te voegen. De gebruikers moeten op een koppeling in een uitnodigingse-mail klikken om de uitnodiging te accepteren. Optioneel kunt u in de uitnodiging licenties toewijzen aan de gebruikers, zodat ze direct na het accepteren van de uitnodiging aan de slag kunnen.

 • U kunt een statische koppeling aan uw gebruikers ter beschikking stellen, waarmee deze het medewerkerlidmaatschap in uw organisatie kunnen aanvragen. De gebruikers moeten het verzoek indienen en u moet de verzoeken goedkeuren.

 • Gebruikers kunnen op de pagina van hun Tekla Online-profiel hun organisatie zoeken en deze verzoeken om als medewerker te mogen deelnemen.

  Gebruikers die zich hebben aangemeld, hebben toegang tot hun profielpagina door bovenin een Tekla Online-webpagina op hun naam te klikken. De organisaties die gebruikers kunnen zien, zijn beperkt op basis van de domeinnaam in hun e-mailadres. Gebruikers worden aan uw organisatie toegevoegd wanneer u de aanvraag goedkeurt.

  Als uw gebruikers vanuit hun gebruikersprofiel verzoeken om lid te worden van uw organisatie, moet u de verzoeken goedkeuren in de Tekla Online Admin Tool.

Gebruikers voor uw Tekla Online-organisatie uitnodigen door hun e-mailadres toe te voegen

U kunt gebruikers voor uw Tekla Online-organisatie uitnodigen door hun e-mailadres toe te voegen. De gebruikers ontvangen een uitnodiging per e-mail en moeten de uitnodiging accepteren.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Gebruikers.
 3. Klik boven de tabel met gebruikers op Gebruikers uitnodigen.

 4. Voeg een of meer e-mailadressen toe.

  U kunt e-mailadressen kopiëren en plakken of importeren vanuit een CSV-bestand. Als u meerdere adressen wilt invoeren, scheidt u de adressen van elkaar met een komma.

  Voorbeeld: user1@example.com,user2@example.com
  Het is niet nodig dat de gebruikers een Trimble Identity hebben voordat u ze uitnodigt. Gebruikers wordt gevraagd een Trimble Identity te maken, als ze er nog geen hebben.
 5. Selecteer in het gedeelte Rol in organisatie de rol voor alle gebruikers die in deze uitnodiging zijn opgenomen.
  • Medewerker: De gebruikers zijn medewerkers die tot de organisatie behoren.

   Een gebruiker kan slechts een medewerker van één Tekla Online-organisatie tegelijk zijn. Als een gebruiker al een medewerker in een andere organisatie is, wordt de gebruiker uit de andere organisatie verwijderd als deze gaat deelnemen aan uw organisatie.

   Als u een gebruiker van een andere organisatie toegang tot licenties in uw organisatie wilt geven, kunt u de gebruiker als een externe licentiegebruiker toevoegen.

  • Externe licentiegebruiker: De gebruikers hebben toegang tot licenties in de organisatie, maar horen niet bij de organisatie.

   Een gebruiker kan tegelijkertijd een externe licentiegebruiker in meerdere Tekla Online-organisaties zijn. Het toevoegen van een gebruiker als externe licentiegebruiker wijzigt de gebruikersstatus van de medewerker of externe licentie in een andere organisaties niet.

  • Beheerder: Wanneer deze instelling is geselecteerd, mag de gebruiker gebruikers en licenties beheren in de Tekla Online Admin Tool en de gedeelde modellen van de organisatie beheren met de Management Console for Tekla Model Sharing.
 6. Als u licenties vooraf wilt toewijzen, klikt u op Toegewezen licenties bewerken en selecteert u vervolgens de licenties.
  • Sommige licenties kunnen standaard worden geselecteerd voor alle gebruikers. Schakel de selectievakjes uit voor licenties die u niet aan de gebruikers wilt toewijzen.

  • De licentieseats worden gereserveerd wanneer u de uitnodigingen verzendt, zodat ze niet per ongeluk aan andere gebruikers kunnen worden toegewezen.

   De reservering van de licentie eindigt als het e-mailadres niet geldig is, als de gebruiker de uitnodiging weigert, als een beheerder in uw bedrijf de uitnodiging annuleert voordat de gebruiker deze accepteert of als de uitnodiging verloopt.

  • De licentie wordt toegewezen wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert.

 7. Klik op Uitnodigen.

  Het systeem van Trimble stuurt een uitnodiging per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers. Elke gebruiker moet de uitnodiging binnen één week accepteren. Als de uitnodiging verloopt, moet een nieuwe uitnodiging worden verzonden.

  De gebruiker kan de uitnodiging accepteren door te klikken op de koppeling in de e-mail of op de pagina van zijn of haar Tekla Online-profiel. Als een nieuw account voor een gebruiker wordt gemaakt, moet de gebruiker de verplichte profielgegevens invullen.

 8. Controleer in de Tekla Online Admin Tool of uitgenodigde gebruikers lid zijn geworden van uw organisatie voordat de uitnodigingen verlopen.

  Wanneer gebruikers de uitnodigingen accepteren:

  • Het gebruikersaccount wordt weergegeven in de gebruikerslijst.

  • Als u de gebruiker hebt toegevoegd als een medewerker, krijgt deze gebruiker toegang tot de aanvullende inhoud en services van uw bedrijf.

  • De gebruiker kan onmiddellijk werken met alle licenties of rollen die u in de uitnodiging hebt toegewezen. De status van gereserveerde licenties verandert in Toegewezen. Als de licentie beperkte toewijzingen heeft, wordt het aantal resterende toewijzingen verminderd met één toewijzing.

 9. Als u geen licenties vooraf hebt toegewezen, moet u de benodigde licenties en rollen toewijzen nadat de gebruiker aan de organisatie is toegevoegd.

Gebruikers voor uw Tekla Online-organisatie uitnodigen via een statische koppeling

U kunt een statische koppeling gebruiken om gebruikers voor uw Tekla Online-organisatie uit te nodigen. De koppeling kan door meerdere personen worden gebruikt en deze vervalt niet.

Het gebruik van een statische koppeling om gebruikers uit te nodigen voor uw Tekla Online-organisatie heeft de volgende beperkingen:

 • Gebruikers die de koppeling gebruiken, kunnen alleen verzoeken om aan uw organisatie deel te nemen. U moet de verzoeken in de Tekla Online Admin Tool goedkeuren.
 • Het is niet mogelijk om van tevoren licenties of rollen aan gebruikers toe te wijzen.
 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Gebruikers.
 3. Klik boven de tabel met gebruikers op de koppeling Kopieer een koppeling om hier een uitnodiging aan te vragen.
 4. Verstrek de koppeling aan uw gebruikers.

  U kunt de koppeling bijvoorbeeld in een e-mail verzenden of deze op het intranet van uw bedrijf plaatsen.

 5. Keur de verzoeken goed op de pagina Verzoeken en uitnodigingen in de Tekla Online Admin Tool.
 6. Wijs de benodigde licenties en rollen toe nadat de gebruiker aan de organisatie is toegevoegd.

Een verlopen uitnodiging opnieuw verzenden

Als de uitgenodigde gebruiker de uitnodiging niet binnen een week accepteert, verloopt de uitnodiging. Als de gebruiker lid wil worden van de organisatie, moet deze een nieuwe uitnodiging ontvangen.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Verzoeken en uitnodigingen.

  Uitnodigingsstatussen zijn:

  • Nieuw: de gebruiker heeft nog geen actie ondernomen. De uitnodiging is nog geldig.
  • Geweigerd: de gebruiker heeft de uitnodiging geweigerd.
  • Verlopen: de gebruiker heeft de uitnodiging niet binnen een week geaccepteerd.

  Wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt deze verwijderd uit de tabel op de pagina Verzoeken en uitnodigingen.

 3. Klik in de regel van de verlopen uitnodiging op de drie punten en selecteer vervolgens Opnieuw verzenden.

Er wordt een nieuwe uitnodigingse-mail naar de gebruiker verzonden met een nieuwe koppeling die een week geldig is.

Opmerking: De gebruiker moet op de nieuwe koppeling in de nieuwe uitnodigingse-mail klikken om de uitnodiging te accepteren. De eerder verlopen koppeling kan niet worden gebruikt.

De gebruikerstabel filteren en sorteren

U kunt de gebruikerstabel filteren op naam of e-mail adres, op rol en of de gebruiker een externe licentiegebruiker is. U kunt de tabel ook sorteren op alle kolomkoppen.

Beschrijving
1 Als u wilt filteren op naam of e-mailadres, typt u een deel van de naam of het e-mailadres.
2 Als u wilt filteren op rol, selecteert u de rol in de lijst. Als u bijvoorbeeld Beheerder selecteert, worden alleen gebruikers getoond die beheerdersrechten hebben.
3 Als u alleen externe licentiegebruikers wilt tonen, schakelt u het selectievakje in.
4 Als u wilt sorteren op basis van een bepaalde kolomkop, klikt u op de gewenste kolomkop. Kolommen worden standaard gesorteerd in oplopende volgorde. Als u de sorteervolgorde wilt omkeren, klikt u op de pijl.

Een gebruiker verwijderen uit uw Tekla Online-organisatie

Als gebruikers uw bedrijf verlaten, moet u deze verwijderen uit uw Tekla Online-organisatie.

Gebruikers kunnen de licenties en de gekoppelde Tekla Online-services van uw bedrijf blijven gebruiken totdat u hun account uit de organisatie verwijdert.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Gebruikers.
  Tip: Als u gebruikers wilt vinden die recentelijk niet actief zijn geweest, sorteert u de gebruikerstabel op de kolom Laatst actief in aflopende volgorde.
 3. Schakel in de gebruikerstabel het selectievakje in voor de gebruikersaccount die u wilt verwijderen.

  In het rechterdeelvenster worden meer gegevens en opties voor de gebruiker weergegeven.

 4. Klik in het rechterdeelvenster op Uit organisatie verwijderen.

De gebruiker wordt uit de lijst van uw organisatie verwijderd, kan uw licenties niet meer gebruiken en valt niet meer onder het onderhoud van uw organisatie.

Tekla Online-beheerdersrechten toevoegen of verwijderen

Met beheerdersrechten kan een gebruiker andere gebruikers in de Tekla Online Admin Tool beheren. Een of meer medewerkers in uw Tekla Online-organisatie kunnen beheerder zijn.

Als u de gebruikers nog niet hebt uitgenodigd in uw Tekla Online-organisatie, moet u de gebruikers uitnodigen als medewerkers.

U kunt beheerdersrechten toevoegen of verwijderen voor meerdere gebruikers tegelijkertijd.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Gebruikers.
 3. Schakel in de gebruikerstabel de selectievakjes voor één of meer gebruikers in.

  In het rechterdeelvenster worden meer gegevens en opties voor de gebruikers weergegeven.

 4. In het rechterdeelvenster kunt u beheerdersrechten toevoegen of verwijderen op een van de volgende manieren:
  • Voor één gebruiker schakelt u het selectievakje Beheerder in of uit.
  • Voor meerdere gebruikers klikt u op Beheerder en selecteert u vervolgens Aan geselecteerde gebruikers toewijzen of Uit geselecteerde gebruikers verwijderen.

Informatie over gebruikers exporteren

U kunt informatie over de gebruikers in uw organisatie exporteren als een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden). Door de gegevens te exporteren, kunt u deze importeren in een andere applicatie zoals Microsoft Excel. U kunt zo de gegevens buiten de Tekla Online Admin Tool bekijken en verwerken.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Gebruikers.
 3. Klik boven de gebruikerstabel op Exporteren.
De gegevens worden geëxporteerd als een CSV-bestand en opgeslagen in de standaardmap voor downloads van uw webbrowser.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende