Subscriptions voor Tekla-producten beheren

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla Tedds for Word
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Subscriptions voor Tekla-producten beheren

Subscriptionlicenties worden aangeleverd en beheerd in de Tekla Online Admin Tool. Beheerders in elke organisatie wijzen de subscriptionlicenties toe aan gebruikers.

Gebruikers hebben toegang tot de aan hen toegewezen subscriptions door zich aan te melden bij hun account wanneer ze een Tekla-app starten, zoals Tekla Structures of Tekla PowerFab.

Alle gebruikers kunnen hun momenteel toegewezen subscriptionlicenties bekijken in hun Tekla Online-profiel.

Typen subscriptionlicenties voor Tekla-producten

Deze licentietypen zijn beschikbaar voor alle Tekla-softwareproducten, inclusief Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds en Tekla PowerFab (met uitzondering van Tekla PowerFab Go).

 • Worldwide: Dit licentietype kan zonder beperkingen worden toegewezen of opnieuw worden toegewezen.

 • Benoemde gebruiker: Alleen de eerste toewijzing is toegestaan. Dit type gebruikerslicentie kan niet opnieuw worden toegewezen, behalve wanneer de gebruiker waaraan deze is toegewezen het bedrijf verlaat.

Voor Tekla Structures zijn meer licentietypen beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie Over subscriptions voor Tekla Structures.

Voor alle licentietypen kunnen beperkingen zijn ingesteld op het land van gebruik vanwege embargo's en exportbeperkingen. Raadpleeg de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Tekla softwareproducten van Trimble voor meer informatie.

Subscriptionlicenties aan gebruikers toewijzen

Als beheerder wijst u de subscriptions van uw bedrijf toe voor Tekla-producten en -services waarvoor een licentie nodig is. U kunt subscriptions toewijzen aan meerdere gebruikers tegelijk.

Voeg voordat u begint de nieuwe gebruikers toe aan uw Tekla Online-organisatie als medewerkers of externe licentiegebruikers.

Wanneer u gebruikerslicenties hebt, dan kunt u elke licentieplaats slechts aan één gebruiker tegelijk toewijzen. U kunt de subscription toewijzen aan net zoveel gebruikers als u licentieseats hebt. Sommige licentietypen beperken het aantal keren dat u de licenties opnieuw kunt toewijzen van de ene aan een andere gebruiker. Let op het licentietype en zorg ervoor dat u de juiste gebruikers hebt geselecteerd wanneer u licenties toewijst.

Opmerking:

U bent verantwoordelijk voor het volgen van de voorwaarden die het gebruik van elke licentie bepalen, zoals de landen waar de licentie mag worden gebruikt.

Wanneer u netwerklicenties hebt, kunt u de licentie toewijzen aan zoveel gebruikers als u wilt. De licentie kan tegelijkertijd worden gebruikt door net zoveel gebruikers als het aantal licentieseats dat u hebt.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool en ga naar de pagina Gebruikers.
 2. Schakel in de gebruikerstabel de selectievakjes voor één of meer gebruikers in.

  In het rechterdeelvenster worden meer gegevens en opties voor de gebruikers weergegeven.

 3. Wijs in het rechterdeelvenster subscriptions toe op een van de volgende manieren:
  • Voor één gebruiker schakelt u het selectievakje voor de subscription in.
  • Voor meerdere gebruikers klikt u op de pijl op de regel van de subscription en selecteert u vervolgens Aan geselecteerde gebruikers toewijzen.

De geselecteerde subscriptions worden toegewezen aan de geselecteerde gebruikers.

Subscriptionlicenties opnieuw toewijzen van de ene gebruiker aan een andere gebruiker

U kunt subscriptionlicenties opnieuw toewijzen van de ene gebruiker aan een andere, met enkele beperkingen. Als u subscriptionlicenties opnieuw toewijst, kunt u deze blijven gebruiken bij onverwachte veranderingen, zoals wanneer een medewerker van functie verandert of het bedrijf verlaat.

Het type gebruikerslicentie Named kan niet opnieuw worden toegewezen, behalve wanneer de gebruiker waaraan deze is toegewezen het bedrijf verlaat. Sommige andere licentietypen beperken het aantal keren dat u de licenties opnieuw kunt toewijzen van de ene aan de andere gebruiker. Let op het licentietype en zorg ervoor dat u de juiste gebruikers hebt geselecteerd wanneer u subscriptionlicenties toewijst.

Opmerking:

U bent verantwoordelijk voor het volgen van de voorwaarden die het gebruik van elke licentie bepalen, zoals de landen waar de licentie mag worden gebruikt.

Vraag voordat u begint de gebruiker of gebruikers waaraan momenteel de subscriptionlicenties zijn toegewezen om zich af te melden en Tekla-app af te sluiten, zonder de subscriptionlicentie te reserveren. Als de gebruiker of gebruikers zich niet afmelden en afsluiten, kunt u de subscriptionlicentie vrijgeven. Maar u kunt deze pas opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker als de licentie niet meer is gereserveerd.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool en ga naar de pagina Gebruikers.
 2. Verwijder de subscriptionlicentie van de gebruiker of de gebruikers waaraan deze momenteel is toegewezen.
  1. Schakel in de gebruikerstabel het selectievakje in voor één of meer gebruikers waaraan momenteel de subscriptionlicentie is toegewezen.

   In het rechterdeelvenster worden meer gegevens en opties voor de gebruiker weergegeven.

  2. Verwijder in het rechterdeelvenster de licentie van de gebruiker of gebruikers.
   • Voor één gebruiker schakelt u het selectievakje uit voor de subscriptionlicentie die u wilt verwijderen.

   • Voor meerdere gebruikers klikt u op de pijl op de regel van de subscription en selecteert u vervolgens Uit geselecteerde gebruikers verwijderen.

   De subscriptionlicentie is niet meer toegewezen aan de gebruiker of gebruikers.

 3. Wijs de subscriptionlicentie toe aan de andere gebruiker of gebruikers.
  1. Schakel in de gebruikerstabel het selectievakje in voor één of meer gebruikers waaraan u de subscriptionlicentie wilt toewijzen.
  2. Wijs in het rechterdeelvenster de subscriptionlicentie toe.
   • Voor één gebruiker schakelt u het selectievakje voor de subscription in.

   • Voor meerdere gebruikers klikt u op de pijl op de regel van de subscription en selecteert u vervolgens Aan geselecteerde gebruikers toewijzen.

Het gebruik en de vervaldatum van de subscription controleren

Op de pagina Licenties kunt u een lijst met uw subscriptions bekijken en gedetailleerde informatie voor elke subscription bekijken.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Licenties.

  In de licentietabel worden de volgende gegevens getoond voor uw subscriptions:

  Kolom Beschrijving
  Licentietype Het type subscriptionlicentie, zoals Standard, Flex, Worldwide of Named gebruiker.
  Licentiemodel Of de subscription een gebruikerslicentie of een netwerklicentie is.
  • Gebruiker: Elke licentieseat kan slechts aan één persoon tegelijk worden toegewezen. U kunt de subscription toewijzen aan net zoveel gebruikers als u licentieseats hebt.

  • Netwerk: De licentie kan tegelijkertijd worden gebruikt door net zoveel gebruikers als het aantal licentieseats dat u hebt. U kunt de licentie toewijzen aan zoveel gebruikers als u wilt.

  Aantal licenties Geeft aan hoeveel beschikbare licentieseats u hebt.
  Toegewezen Geeft aan hoeveel licentieseats zijn toegewezen aan gebruikers.
  In gebruik Geeft aan hoeveel gebruikers momenteel een van de licentieseats gebruiken.
  Gereserveerd op uitnodiging Geeft aan hoeveel licentieseats gereserveerd zijn in uitnodigingen voor nieuwe gebruikers om lid te worden van uw Tekla Online-organisatie. De licentieseat wordt toegewezen wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert. De reservering vervalt als het e-mailadres niet geldig is, als de gebruiker de uitnodiging weigert, als een beheerder in uw bedrijf de uitnodiging annuleert voordat de gebruiker deze accepteert of als de uitnodiging verloopt.
 3. Als u gedetailleerde informatie voor een subscription wilt zien, klikt u op de regel voor de subscription in de licentietabel.

  Gedetailleerde informatie voor de geselecteerde subscription wordt getoond in het rechterdeelvenster.

  Beschrijving
  1 Subscriptionperiode: geeft de start- en einddatums van de subscription weer.
  2 Softwaresuite: als de subscription onderdeel is van een softwaresuite, klikt u op het vraagteken (?) om uw andere subscriptions te tonen die deel uitmaken van dezelfde softwaresuite.
  3 Bestellingen: geeft uw vroegere en huidige bestellingen voor deze subscription weer.
  4 In gebruik: geeft weer welke gebruikers nu licentieseats van deze subscription gebruiken.
  5 Toewijzingen: geeft weer aan welke gebruikers deze subscription is toegewezen.
  6 Gereserveerd op uitnodiging: Geeft de gebruikers weer die zijn uitgenodigd om lid te worden van uw Tekla Online-organisatie en waaraan deze subscription is toegewezen, maar die de uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd.

De licentietabel filteren en sorteren

U kunt de licentietabel filteren op de naam van de licentie en of de licenties momenteel geldig zijn. U kunt de tabel ook sorteren op alle kolomkoppen.

Beschrijving
1 Als u wilt filteren op de naam van de licentie, typt u een deel van de naam.
2 Als u naast de momenteel geldige licenties ook verlopen licenties wilt weergeven, schakelt u het selectievakje in. Verlopen licenties zijn standaard verborgen.
3 Als u wilt sorteren op basis van een bepaalde kolomkop, klikt u op de gewenste kolomkop. Kolommen worden standaard gesorteerd in oplopende volgorde. Als u de sorteervolgorde wilt omkeren, klikt u op de pijl.

Statistieken over licentiegebruik weergeven en exporteren

Op de pagina Statistieken worden statistieken voor het gebruik in het verleden en het heden van licenties voor uw producten getoond als een grafiek. U kunt de statistieken exporteren, als u dat wilt.

Beschrijving
1 De licentie waarvoor u gebruiksstatistieken wilt laten tonen of exporteren.
2

Het type statistieken dat u wilt tonen of exporteren.

 • Met de optie Licentiegebruik door particulieren geeft u statistieken weer voor hoeveel gebruikers de geselecteerde licentie hebben gebruikt of geprobeerd te gebruiken.

 • Met de optie Maximaal gelijktijdig gebruik geeft u het maximumaantal beschikbare licentieseats weer die tegelijkertijd wordt gebruikt.

3 De startdatum voor de grafiek of voor de export van de statistieken.
4 De einddatum voor de grafiek of voor de export van de statistieken.
5

Een grafiek met het licentiegebruik in het heden en het verleden.

Opmerking:

Licentiegegevens zijn geen realtime gegevens: ze worden één keer per dag bijgewerkt, om 01:00 uur UTC+0. Elke dag in de grafiek gaat van 00:00 tot 23:59 UTC+0.

Wanneer Licentiegebruik door particulieren is geselecteerd, geeft de blauwe lijn het aantal gebruikers aan die de licentie van het geselecteerde product konden gebruiken. De rode lijn geeft het aantal gebruikers aan die het product niet konden gebruiken, omdat er geen licenties beschikbaar waren.

Als u gedetailleerde statistieken wilt weergeven voor een bepaalde dag, plaatst u de muisaanwijzer op een lijn in de grafiek.

6 Hiermee exporteert u de statistieken voor de geselecteerde licentie als een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden). Door de statistieken te exporteren, kunt u de gegevens importeren in een andere applicatie zoals Microsoft Excel. U kunt zo de gegevens buiten de Tekla Online Admin Tool bekijken en verwerken.
 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool.
 2. Ga naar de pagina Statistieken.
 3. Selecteer de licentie en het type statistieken dat u wilt bekijken.
 4. Als u statistieken van een ander datumbereik wilt bekijken, geeft u de datums op in de vakken Startdatum en Einddatum.
 5. Als u de statistieken wilt exporteren, klikt u op Exporteren.

  De statistieken worden geëxporteerd als een CSV-bestand en opgeslagen in de standaardmap voor downloads van uw webbrowser.

Was dit nuttig?
Vorige