XS_THICKNESS_PARAMETER_IS_CROSS_SECTION_THICKNESS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​THICKNESS_​PARAMETER_​IS_​CROSS_​SECTION_​THICKNESS

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Profielen

Gebruik deze variabele om de methode te definiëren om de dikte van onderdelen te meten (flenzen, platen, wanden enzovoort). Als deze variabele wordt ingesteld op FALSE, dan definieert de dikteparameter van het profiel de werkelijke dikte. Als deze wordt ingesteld op TRUE, dan definieert de dikteparameter de dikte van de doorsnede (die niet hetzelfde is als de werkelijke dikte als het onderdeel schuin staat).

De standaardwaarde is FALSE. Het wordt aanbevolen deze waarde te gebruiken.

De wijziging is van toepassing op de volgende profieltypen:

  • SPD

  • EPD

  • I

  • RHS

  • PD

  • P

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende