XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SOLID_​USE_​HIGHER_​ACCURACY

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Opmerking:

Met deze variabele wordt het aantal zijden in solid objecten verhoogd, waardoor Tekla Structures langzamer wordt. Het wordt aanbevolen deze variabele alleen te gebruiken indien het nodig is.

Als u deze variabele in het bestand options.ini in de modelmap op TRUE instelt:

  • Als u in het dialoogvenster Weergeven onderdeelweergave op Exact hebt ingesteld, worden onderdelen met afrondingen weergegeven. Ook polygoonlassen bevatten profielafrondingen.

  • Als de variabele XS_​DISPLAY_​FILLET_​EDGES op TRUE wordt ingesteld, worden er lijnen tussen de rondingen en rechte segmenten van onderdelen weergegeven.

  • Onderdeelvolume, gebied en nettogewicht liggen dichter bij de werkelijk gefabriceerde waarden.

Stel deze variabele in op TRUE in het bestand options.ini in de modelmap. De standaardwaarde is FALSE.

Beperkingen

  • Activeer deze variabele niet wanneer u NC/DSTV-bestanden maakt, omdat deze tot onnauwkeurigheden in de geëxporteerde gegevens kunnen leiden.

  • Activeer deze variabele niet wanneer u onderdeel- of merktekeningen maakt, omdat deze tot het onnodig maken maatlijnen kan leiden.

  • In componenten lopen in sommige gevallen de schotjes door de flens van een kolom of een ligger.

  • In sommige gevallen wordt de bout-randafstand niet correct berekend.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende