XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​ORIENTATION_​MARK

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Onderdeelvensters in merktekeningen

U kunt oriëntatiesymbolen weergeven in onderdeelaanzichten die in merktekeningen zijn opgenomen. Als u de oriëntatiesymbolen in onderdeelaanzichten wilt weergeven, stelt u deze variabele in op TRUE.

In merktekening eigenschappen doet u het volgende:

  1. Klik in de merktekeningeigenschappen op Opmaak en ga naar het tabblad Andere.

  2. Stel de optie Onderdeeltekening eigenschappen in op Huidige attributen. Tekla Structures neemt de instellingen voor oriëntatiesymbolen over van de huidige onderdeeltekeningeigenschappen. Als u andere attributen selecteert, wordt de zichtbaarheid van de oriëntatiesymbolen ingesteld volgens het geselecteerde attribuutbestand.

De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Raadpleeg ook

Onderdeeltekeningen in merktekeningen opnemen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende