XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​HORIZONTAL

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Label - onderdelen

Gebruik deze variabele om de maximale horizontale afstand te definiëren waarbinnen identieke wapening samengevoegde labels krijgt. Deze variabele beïnvloedt alleen het samenvoegen van wapeningsstaaflabels die verwijzen naar afzonderlijke wapeningsstaven, geen labels die verwijzen naar een groep wapeningsstaven of labels binnen een groep wapeningsstaven. De standaardwaarde is 600 mm.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Raadpleeg ook

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​VERTICAL

Labels automatisch samenvoegen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende