XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​BASEPLATE_​FILTER

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Gebruik een overzichttekeningfilter om het aantal zichtbare objecten te beperken om te bepalen welke onderdelen in het ankerplan moeten worden opgenomen. Maak eerst het voetplaatfilter en voer vervolgens de naam ervan in als de waarde voor de variabele. In Tekla Structures worden de door het tekeningfilter gedefinieerde voetplaten getoond in het ankerplan.

Als deze variabele wordt ingesteld, dan is de voetplaat een onderdeel dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het onderdeel hoort bij hetzelfde merk als de kolom, die het hoofdonderdeel van het merk is.

  • Het onderdeel komt door het tekenfilter gespecificeerd door XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER.

Als er in het kolommerk meer dan één onderdeel is dat voldoet aan de voorwaarden, dan wordt het onderste onderdeel als de voetplaat beschouwd.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER =<de naam van het tekeningfilter voor voetplaten>

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende