Tekla Structures-configuraties

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tekla Structures-configuraties

Afhankelijk van uw Tekla Structures-subscription hebt u toegang tot de Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite of Tekla Structures Diamond-configuratie.

U kunt de subscriptiondetails weergeven in de Tekla Online Admin Tool.

Elke subscription biedt steeds meer product functies.

  • Tekla Structures Diamond is voor detailleren en productie.

  • Tekla Structures Graphite is voor modelleren en ontwerpen.

  • Tekla Structures Carbon is voor bekijken en samenwerking.

In deze documentatie wordt de inhoud van de Tekla Structures Diamond-configuratie besproken. Mogelijk hebt u geen toegang tot alle functies die in de documentatie worden beschreven. Als uw subscription meerdere verschillende configuraties bevat, kunt u ertussen kiezen wanneer u Tekla Structures start.

Als u oude kantoorlicenties gebruikt worden alleen legacy-configuraties ondersteund. Raadpleeg Functietoewijzing voor legacy kantoorlicenties voor meer informatie.

Functietoewijzing voor Tekla Structures subscriptions

Carbon

Graphite

Diamond

Modelleren

Modellen openen en weergeven
Modelleren van onderdelen, stalen merken, prefab-betonelementen, betonnen storteenheden
Stalen en betonnen componenten maken ✔1
Unieke onderdeelmarkering maken (nummering) ✔2
Intelligente batch-bewerkingstools

Planningstools

Logistieke planning, volgorde, planning, classificeren, statusweergave

Tekeningen en lijsten

Lijsten maken en tekeningen afdrukken
Overzichttekeningen maken, ankerplannen en tekeningen van wapeningsstaven (plan, doorsneden, montage)
Productietekeningen van staal en beton maken (onderdeel, merk, betonelementen)

Uitwisselbaarheid

Export voor CNC- en MIS-systemen voor staal
Naar wapeningsstaaffabricagesystemen exporteren
Export voor ERP- en MES-systemen voor prefab beton
Werken met referentiemodellen (zoals DWG-, DXF-, IFC-indelingen)

Rekenen

Lasten- en rekenmodellen maken
Analysis & Design-interfaces

Andere

Mogelijkheden Open API

✔1 = alleen conceptuele componenten.

✔2 = nummering is niet beschikbaar voor stalen of prefab merken, wapening wordt nog steeds genummerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende