Multi-user-modus

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Multi-user-modus

Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde Tekla Structures-model.

Meerdere gebruikers kunnen aan hetzelfde project werken en zich bewust zijn van andermans voortgang. Het gebruik van de multi-user modus voorkomt de noodzaak om modellen te kopiëren en samen te voegen.

Vereisten voor het gebruik van de multi-user modus

 • Multi-user modellen moeten in een netwerkmap worden opgeslagen.

 • Alle leden van een gedeeld model moeten dezelfde omgeving en rol gebruiken.

 • Alle leden van een gedeeld model moeten dezelfde versie en hetzelfde Service Pack van Tekla Structures gebruiken.

 • We raden alle leden van een gedeeld model aan dezelfde configuratie of hetzelfde licentietype te gebruiken.

  Als de configuratie niet dezelfde is, moet u ervoor zorgen dat alle licenties dezelfde typen Componenten (conceptuele of detailcomponenten) genereren.

Voordelen

 • Geen dubbele modellen om te beheren, bij te houden of op te slaan

 • Door het gebruik van slechts één model nemen de fouten op locatie af

 • Bouwplannen op basis van één enkel hoofdmodel

 • Bout- en materiaallijsten uit één enkel hoofdmodel gegenereerd

 • De mogelijkheid om de werklast voor grote projecten onder veel gebruikers te delen

 • De mogelijkheid om modelhistorie te verzamelen (zie XS_COLLECT_MODEL_HISTORY)

Andere te overwegen problemen

Net als alle projecten moet u ook uw multi-user project zorgvuldig plannen. Enkele te overwegen problemen zijn:

 • Slechts één gebruiker tegelijk kan wijzigingen in het hoofdmodel opslaan.

 • Gebruik een nummeringplan. Gebruik bij het multi-user model altijd de optie Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan) in het dialoogvenster Nummeringsinstelling om conflicten bij het opslaan te voorkomen.

 • Plan nummeringssessies dienovereenkomstig. Het nummeren van grotere modellen kan lang duren.

 • Wijs indien mogelijk afzonderlijke gebieden van het model aan elke gebruiker toe om conflicten te voorkomen die kunnen optreden als meerdere gebruikers in hetzelfde gebied werken.

 • Gebruikt nooit een combinatie van configuraties voor single-user en multi-user in één project. Het opslaan van een multi-user model in een single-user modus verwijdert wijzigingen die door andere gebruikers in het model zijn uitgevoerd en kunnen het model ook beschadigen. Voor meer informatie, raadpleegt u Opslaan in de multi-user modus om te achterhalen hoe het opslaan in een multi-user modus werkt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende