Een lijst maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een lijst maken

U kunt in een lijst informatie over een heel model of alleen de geselecteerde modelobjecten opnemen. Tekla Structures selecteert automatisch de bijbehorende merken en andere objecten. Ook kunt u een lijst van meerdere tekeningen maken die de gewenste modelobjecten bevatten. Bovendien: u kunt een lijst maken van merken of van de onderdelen die in merken zijn opgenomen. Als de lijsttemplate een submerkenstructuur heeft, geeft Tekla Structures de merkenhiërarchie weer in de afgedrukte lijst of op het beeldscherm.

U kunt lijsten maken in verschillende indelingen als .xsr, .html . CSV en PDF. U kunt Tekla Structures alle .html-lijsten laten openen in een webbrowser. Standaard worden alle lijsten weergegeven in een nieuw dialoogvenster in het Tekla Structures-venster.

Maak een lijst of geheel model van geselecteerde objecten

 1. Open het model.
 2. Geef het model indien nodig een nummer.

  U kunt lijsten maken zonder het model te nummeren. Dit is handig als u bijvoorbeeld conceptlijsten uit grote multi-user modellen moet maken. Niettemin waarschuwt Tekla Structures als de nummering niet bijgewerkt is.

 3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.
 4. Definieer de weergave-instellingen op het tabblad Opties of laad de instellingen met de gewenste weergave-instelling.
  U kunt selecteren of u de lijst in een dialoogvenster of in een geassocieerde viewer wilt weergeven en ook of de lijst als gemaakt is moet worden weergegeven of niet.

  We raden u aan de meestgebruikte weergaveopties in te stellen en de instellingen in het bestand met standaardinstellingen op te slaan door op de knop Opslaan bovenaan te klikken. Met Opslaan als kunt u de instellingen naar een ander bestand opslaan.

 5. Selecteer een lijst in de lijst met Lijsten.
  Wanneer u een template selecteert, kunt u de naam van de template en de templateformaat in het Lijstbestand zien.

  Raadpleeg voor meer informatie over de locatie waar de lijsttemplates die in de lijst worden weergegeven, worden gezocht in Zoekvolgorde voor mappen.

  Raadpleeg voor meer informatie over lijsten en het maken van een template Templates. Maak een template, Maak een .html-lijst en Maak een PDF-lijst template.

 6. Voer onder Titels in lijsten de gewenste lijsttitels in.
 7. In het vak Naam kunt u de naam van het lijstbestand wijzigen en naar de map bladeren waar u de lijst wilt opslaan.
  Standaard worden lijsten opgeslagen in de map \Reports onder de modelmap.
 8. Selecteer met de juiste selectieknoppen en -filters de objecten die u in de lijst wilt opnemen tenzij u een lijst van het gehele model wilt maken.
 9. U kunt het volgende doen:
  • Als u een lijst over het gehele model wilt uitvoeren, klikt u op Maak van alle.
  • Als u een lijst op de geselecteerde modelobjecten wilt uitvoeren, klikt u op Maak van geselecteerde.
Tekla Structures maakt de lijst volgens de instellingen die u hebt gedefinieerd en geeft de lijst weer als u deze hebt geselecteerd om deze weer te geven. Standaard wordt de lijst opgeslagen in de map \Reports onder de modelmap.

Een lijst van geselecteerde tekeningen maken

 1. Maak tekeningen van de modelobjecten die u in de lijst wilt opnemen.
 2. Open het model.
 3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Documentmanager.
 4. Selecteer in Documentmanager de tekeningen die u in de lijst wilt opnemen.
  Tip:

  Om meerdere tekeningen te selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de tekeningen die u wilt selecteren.

 5. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.
 6. Selecteer in de lijst een template voor een tekeninglijst.

  Selecteer bijvoorbeeld Tekeningenlijst of Revisiehistorie tekening.

 7. Voer onder Titels in lijsten de gewenste lijsttitels in.
 8. In het vak Naam kunt u de naam van het lijstbestand wijzigen en naar de map bladeren waar u de lijst wilt opslaan.
  Standaard worden lijsten opgeslagen in de map \Reports onder de modelmap.
 9. Ga naar het tabblad Opties en stel de weergaveopties in.
  U kunt selecteren of u de lijst in een dialoogvenster of in een viewer wilt weergeven en ook of de lijst moet onmiddellijk na het maken moet worden weergegeven of niet.
 10. Klik op Maak van geselecteerde.

  Tekla Structures selecteert automatisch alle onderdelen in de geselecteerde tekeningen en neemt hun gegevens op in de lijst, maakt de lijst volgens de instellingen die u hebt gedefinieerd en geeft de lijst weer als u deze hebt geselecteerd voor weergave.

Een lijst van geneste merken maken

 1. Open het model.
 2. Selecteer de merken die u in de lijst wilt opnemen.
 3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.
 4. Selecteer een template voor een merkenlijst in de lijst.

  De volgende lijsten kunnen in de standaardomgeving worden gevonden.

  • Assembly_list: maakt een lijst van de merken
  • Assembly_part_list: maakt een lijst van de onderdelen die in de merken zijn opgenomen
 5. Voer onder Titels in lijsten de gewenste lijsttitels in.
 6. In het vak Naam kunt u de naam van het lijstbestand wijzigen en naar de map bladeren waar u de lijst wilt opslaan.
  Standaard worden lijsten opgeslagen in de map \Reports onder de modelmap.
 7. Ga naar het tabblad Opties en stel de weergaveopties in.
  U kunt selecteren of u de lijst in een dialoogvenster of in een geassocieerde viewer wilt weergeven en ook of de lijst moet worden weergegeven of niet.
 8. Klik op Maak van geselecteerde.
Tekla Structures maakt de lijst volgens de instellingen die u hebt gedefinieerd en geeft de lijst weer als u deze hebt geselecteerd om deze weer te geven.

Lijstinstellingen

Instelling

Beschrijving

Lijsten Geeft alle beschikbare lijsttemplates weer.

Titels in lijsten

Optionele lijsttitels.

U kunt tot drie lijsttitels invoeren. Niet alle titels worden in elke standaardlijst gebruikt. Titel 1 kan bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie over de fase in de lijst Assembly_list te tonen.

Bladeren

Gebruik om de map te wijzigen waarin de lijst wordt opgeslagen. Standaard worden lijsten opgeslagen in de map \Reports onder de huidige modelmap.

Weergeven Geeft de geselecteerde lijst weer.
Afdrukken Drukt de geselecteerde lijst af.
Maak van alle Maakt een lijst van alle objecten in het model met de geselecteerde template.
Maak van geselecteerde Maakt een lijst van de objecten die u met de geselecteerde template hebt geselecteerd.

Opties: Lijst weergeven

Bepaalt hoe lijsten worden weergegeven in Tekla Structures.

In dialoogvenster toont de lijst in een nieuw venster.

Met externe viewer toont de lijst in het gekoppelde programma. U kunt bijvoorbeeld instellen dat Tekla Structures alle HTML-lijsten in een webbrowser opent.

Opties: Gemaakte lijst weergeven

Bepaalt of de lijst automatisch op het scherm nadat de lijst is gemaakt wordt weergegeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende