PLATE_TOP_VIEW

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PLATE_TOP_VIEW

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Dit attribuut is beschikbaar voor rijen met het inhoudstype ONDERDEEL. Het geeft het bovenaanzicht van de willekeurige plaat weer. U kunt PLATE_TOP_VIEW alleen in een grafisch veld gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van PLATE_TOP_VIEW het ondersteuningsartikel PLATE_TOP_VIEW templateattribuut gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over attributen die u in grafische velden kunt gebruiken het ondersteuningsartikel Attributen voor grafische velden in de Template Editor.

Beperkingen

De volgende attributen hebben geen invloed op PLATE_TOP_VIEW: FontColor, Dimensions, ImageWidth en ImageHeight.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende