OBJECT_DESCRIPTION

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

OBJECT_​DESCRIPTION

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Toont het objecttypeen het ID nummer. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • ONDERDEEEL 780*380 Id: 227

  • MERK Id: 144

  • WAPENINGSNET Id: 946

Object-id's zijn tijdelijk en kunnen wijzigen wanneer u een model opnieuw opent of bijvoorbeeld het ingelezen commando in Tekla Model Sharing gebruikt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende