NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

NUMBER_​OF_​BARS_​IN_​GROUP

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft het aantal wapeningsstaven in een stavengroep weer.

Gebruik als volgt met de regel inhoudstype SINGLE_REBAR:

REBAR.NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende