NUMBER, NUMBER#1, NUMBER #2

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

NUMBER, NUMBER#1, NUMBER #2

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

NUMBER geeft het revisienummer weer in het vak Rev.nr. in het dialoogvenster Revisiebewerking.

NUMBER#1 Geeft het totaal aantal objecten op een lijst weer. NUMBER#1 geeft ook het totaal aantal onderdelen en bouten voor één merk weer voor lijsttypen ASSEMBLY ASSEMBLY_BOLT ASSEMBLY_PART en ASSEMBLY_ALL, als het object deel uitmaakt van een merk op de lijst.

NUMBER#2 geeft het projectnummer weer als tekst.

Gebruik het attribuut ROUNDS bij spiraalvormige wapeningsstaven om het aantal rondingen weer te geven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende