Wapening console (81)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wapening console (81)

Wapening console (81) maakt wapening voor één of twee consoles in een betonkolom. De twee consoles moeten hetzelfde hoogste niveau hebben en de dikte en horizontale locatie moeten dezelfde zijn.

Gemaakte objecten

 • Hoofdwapening

 • Beugels

 • Toegevoegde staven

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Twee consoles, afgeschuind en afgerond, met hetzelfde hoogste niveau en met dezelfde dikte en horizontale locatie.

Twee toegevoegde staven die elkaar kruisen.

Eén rechte console.

Eén extra staaf.

Beperkingen

Gebruik Wapening console (81) niet voor twee zeer verschillende consoles.

Voordat u begint

 • Maak de betonnen kolom en balken.

 • Maak de nokken. Gebruik Nokoplegging kolom (14) of een verbinding van kruisende balken om de nokken te maken.

Volgorde van selectie

 1. Selecteer het hoofdonderdeel (betonnen kolom).

 2. Selecteer de aansluitende onderdelen (een of meer nokken).

 3. Klik met de middelste muisknop om de wapening te maken.

Tabblad Hoofdwapening

Gebruik het tabblad Hoofdwapening om de lengte van de hoofdstaaf, de dikte van de betonnen dekking, de ruimte tussen de wapeningsstaven en de eigenschappen van de wapeningsstaven te definiëren.

Beschrijving

1

Lengte hoofdstaaf.

2

Afstand van het betonnen oppervlak tot de hoofdstaaf.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Naam

Definieer een naam voor de hoofdstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Vorm volgen

Deze instelling is ook van invloed op de dwarsbeugels.

Optie Beschrijving

Schuin

Het laatste staafsegment volgt de schuine nokrand.

Horizontaal

Het laatste staafsegment wordt horizontaal gemaakt.

Dekkingsdikte

Beschrijving

1

Dikte betonnen dekking.

2

Aantal staven in de wapening.

3

Afstand tussen de wapeningsstaven.

Tabbladen Beugels/dwarse beugels/diagonale beugels

Gebruik de tabbladen Beugels, Dwarse beugels en Diagonale beugels om het maken van de beugel, het beugeltype, de dikte van de betonnen dekking, de afstand tussen de wapeningsstaven en de eigenschappen te definiëren.

Beugels

Definieer de afstand vanaf het betonnen oppervlak tot de beugels.

Optie Optie Optie

Dikte betonnen dekking

Definieer de dikte van de betonnen dekking. U kunt selecteren dat de betonnen dekking aan elke zijde hetzelfde is.

Optie Optie Optie

Optie

Beschrijving

Aantal staven

Definieer het aantal staven in de wapening.

Tussenafstand

Definieer de ruimte tussen de wapeningsstaven.

Dwarse beugels in kolom

Selecteer of de kolom met dwarse beugels wordt gewapend.

Naam

Definieer een naam voor de beugels.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Beugeltype

Optie

Beschrijving

De beugel bestaat uit een gebogen enkelvoudige wapeningsstaaf.

Definieer de haaklengte.

De standaardwaarden (voor de standaard beugelhaak van 90 graden) worden uit bestand rebar_database.inp gelezen.

Selecteer een geschikte overlappingspositie voor dit beugeltype.

De beugel bestaat uit twee overlappende U-staven die zich tegenover elkaar bevinden.

Definieer de minimale en maximale overlappingslengte.

De beugel bestaat uit twee overlappende U-staven.

Definieer de minimale en maximale overlappingslengte.

De dwarsdoorsnedebeugel is één open U-bar.

Tabblad Toegevoegde staven

Gebruik het tabblad Toegevoegde staven om het maken van toegevoegde staven in consoles, de dikte van betonnen dekking en de extra staafeigenschappen te definiëren.

Toegevoegde staven

Optie

Beschrijving

Geen toegevoegde staven.

Eén extra staaf.

Twee toegevoegde staven die parallel lopen.

Twee toegevoegde staven die elkaar kruisen.

Twee paar toegevoegde staven die elkaar kruisen.

Beugels en dekkingsdikte

Definieer de afstand van het betonnen oppervlak tot de beugels en de extra staafafmeting.

Definieer de dikte van de betonnen dekking.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Naam

Definieer een naam voor de toegevoegde staven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Staafmerk-tabblad

Gebruik het Staafmerk-tabblad om de gemaakte wapening als een staafmerk aan de betonelementen toe te voegen.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Aan bestaande staafmerk toevoegen
 • Niet toevoegen: Nieuwe staaf wordt als een staafmerk aan het betonelement toegevoegd.

 • Als enkele staven: Voeg alle nieuwe staven rechtstreeks in een bestaand staafmerk als staven toe.
 • Als submerk: Voeg alle nieuwe staven aan hun eigen nieuwe staafmerk toe, en neem die vervolgens als submerk aan het hoofdstaafmerk op.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende