Filtertechnieken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Filtertechnieken

Door voorwaarden, haakjes en de opties En/Of te gebruiken, kunt u filters maken die zo complex zijn als nodig is.

Voorwaarden

Met voorwaarden kunt u definiëren hoe de filtercriteria op elkaar betrekking hebben. Als u filters maakt, definieert u altijd wat in het model of de tekening moet worden weergegeven (of selecteerbaar moet zijn). Als u daarom 'Componentnaam bevat geen knoopplaat' invoert, geeft u Tekla Structures aan om alle componenten weer te geven waarvan de naam het woord 'knoopplaat' niet bevat. Tekla Structures verbergt dan alle componenten die het woord 'knoopplaat' in hun naam hebben.

Voorwaarde

Beschrijving

Gelijk aan

Gebruik deze voorwaarde wanneer de filterwaarde exact overeen moet komen. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelnaam is gelijk aan LIGGER'.

Niet gelijk aan

Filtert objecten uit die de door u ingevoerde waarde bevatten. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelprofiel is niet gelijk aan BL200*20' betekent dat Tekla Structures de objecten verbergt (of niet selecteert) waarvan het profiel BL200*20 is. De rest van de objecten wordt weergegeven (of geselecteerd).

Begint met

Zoekt alle objecten die met de door u ingevoerde waarde beginnen. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam begint met gording'.

Begint niet met

Filtert objecten uit die met de door u ingevoerde waarde beginnen. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam begint niet met afschuif' betekent dat Tekla Structures de objecten verbergt (of niet selecteert) waarvan de naam met het woord 'afschuif' begint. De rest van de objecten wordt weergegeven (of geselecteerd).

Eindigt met

Zoekt alle objecten die eindigen met de door u ingevoerde waarde. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam eindigt met plaat'.

Eindigt niet met

Filtert objecten uit die met de door u ingevoerde waarde eindigen. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam eindigt niet met hoek' betekent dat Tekla Structures de objecten verbergt (of niet selecteert) waarvan de naam met het woord 'hoek' eindigt. De rest van de objecten wordt weergegeven of geselecteerd.

Bevat

Zoekt alle objecten die de door u ingevoerde waarde bevatten. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam bevat plaat' vindt voetplaat en eenvoudige schuifplaat.

Bevat niet

Filtert objecten uit die de door u ingevoerde waarde bevatten. Bijvoorbeeld: 'Componentnaam bevat knoopplaat' betekent dat Tekla Structures de objecten verbergt (of niet selecteert) waarvan de naam het woord 'knoopplaat' bevat. De rest van de objecten wordt weergegeven of geselecteerd.

Groter dan

Zoekt alle objecten die de door u ingevoerde waarde overschrijdt. Bijvoorbeeld: 'Templateattribuut LENGTH is groter dan 5000'.

Deze eigenschap kan alleen worden gebruikt met numerieke gegevens zoals het startnummer, de klasse, de fase of de LENGTH van het onderdeel.

Groter of gelijk

Zoekt alle objecten die met de door u ingevoerde waarde overeenkomen of deze overschrijden.

Deze eigenschap kan alleen worden gebruikt met numerieke gegevens zoals het startnummer, de klasse, de fase of de LENGTH van het onderdeel.

Kleiner dan

Zoekt alle objecten die kleiner zijn dan de waarde die u invoert.

Deze eigenschap kan alleen worden gebruikt met numerieke gegevens zoals het startnummer, de klasse, de fase of de LENGTH van het onderdeel.

Kleiner of gelijk

Zoekt alle objecten die overeenkomen met of kleiner zijn dan de waarde die u invoert.

Deze eigenschap kan alleen worden gebruikt met numerieke gegevens zoals het startnummer, de klasse, de fase of de LENGTH van het onderdeel.

Later dan

Alleen beschikbaar voor datums. De datum moet later zijn dan die u hebt gedefinieerd. Bijvoorbeeld: 'De datum van goedkeuring van het object is later dan 10/4/2017'.

Later dan of gelijk aan

Alleen beschikbaar voor datums. De datum moet later zijn dan of gelijk zijn aan die u hebt gedefinieerd.

Vroeger dan

Alleen beschikbaar voor datums. De datum moet eerder zijn dan die u hebt gedefinieerd. Bijvoorbeeld: 'De datum van goedkeuring van het object is eerder dan 18/2/2017'.

Vroeger dan of gelijk aan

Alleen beschikbaar voor datums. De datum moet eerder zijn dan of gelijk zijn aan die u hebt gedefinieerd.

En/Of-opties

Gebruik de opties En/Of wanneer u filtervoorwaarden maakt die uit meerdere regels bestaan.

Optie

Beschrijving

En

Wordt gebruikt om objecten te zoeken die met beide waarden overeenkomen.

Als u filterregels maakt tussen objecten waarvan de instellingen voor Categorie verschillend zijn, gebruikt u indien mogelijk de optie En om potentiële problemen met complexere regels te voorkomen.

Of

Wordt gebruikt om objecten te zoeken die met één van de waarden overeenkomen.

leeg (= En)

Leeg heeft dezelfde betekenis als En.

Haakjes

U kunt enkelvoudige, dubbele en drievoudige haakjes gebruiken om complexere filtervoorwaarden te maken.

Voorbeeld 1. Gebruik de indeling 'A en (B of C)' om objecten te zoeken die met de eerste filtervoorwaarde en één van beide van de laatste twee voorwaarden overeenkomen.

Voorbeeld 2. Gebruik de indeling '(A en B) of C' om objecten te zoeken die met beide eerste twee voorwaarden of de derde overeenkomen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende