Lassen nummeren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Lassen nummeren

Gebruik het commando Lassen nummeren om nummers aan lassen toe te wijzen. Lasnummers worden in tekeningen en lijsten weergegeven.

  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Lassen nummeren om het dialoogvenster Lasnummering te openen.
  2. Wijzig indien nodig de nummeringsinstellingen voor lassen.

    U kunt bijvoorbeeld definiëren of u nummers aan Alle lassen of Geselecteerde lassen wilt toewijzen.

  3. Als u hebt geselecteerd om nummers aan bepaalde lassen toe te wijzen, selecteert u de lassen.
  4. Klik op Wijs nummer toe om het nummeren van lassen te starten.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende