Items wijzigen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Items wijzigen

U kunt de geometrie van het model aanpassen door items te wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld hellende platen maken.

Tip:

U kunt itemvormen met bestaande geometrie en onderdelen in het model maken.

Wanneer u de geometrie van een item wijzigt, kunt u de hoekpunten, randen en vlakken verplaatsen. De vlakken moeten echter altijd vlak te blijven, dus u kunt niet alle hoekpunten of randen vrij verplaatsen. U moet mogelijk eerst nieuwe randen toevoegen om bestaande vlakken te splitsen. Deze randen fungeren als scharnieren of draaipunten tussen de vlakken.

Wanneer u de geometrie van een item hebt gewijzigd en de wijzigingen wilt opslaan, kunt u kiezen of u de huidige vorm van het item wilt bijwerken of een nieuwe vorm wilt maken. Tekla Structures slaat ook tijdelijke vormen in de vormendatabase op voor het geval u acties ongedaan wilt maken. De ongebruikte tijdelijke vormen worden uit de vormendatabase verwijderd wanneer u het model opslaat.

Geometriebewerking starten

Voordat u begint, moet u items maken.

 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Selecteer het item waarvan u de geometrie wilt wijzigen.

  U kunt alleen items wijzigen die een solid vorm hebben.

  Het tabblad Bewerking geometrie verschijnt aan het rechter uiteinde van het lint.

  Tekla Structures geeft de as voor rechtstreekse wijziging en de rotatiehandles voor het geselecteerde item weer. Bijvoorbeeld:

 3. Wijzig de positie-instellingen in de itemeigenschappen zodat zowel Op vlak als In diepte op Midden met offset 0 zijn ingesteld.

  Dit zorgt ervoor dat de latere geometriewijzigingen nauwkeurig zijn.

 4. Als u de itemlocatie in het model moet aanpassen, versleept u de as voor rechtstreekse wijziging of de pijlpunten van de locatiemaatlijn.

De geometrie van een item wijzigen

Zorg er voordat u begint voor dat u het tabblad Bewerking geometrie hebt geopend en het juiste item hebt geselecteerd.

 1. Klik op Handles om handles voor het geselecteerde item weer te geven. Bijvoorbeeld:

 2. Beweeg de muisaanwijzer over het geselecteerde item om de vlakken, randen en hoekpunten te markeren.
 3. Als u de coördinaten van een hoekpunt wilt controleren, selecteert u het hoekpunt.

  Tekla Structures geeft de absolute, op werkvlak gebaseerde coördinaten in het modelvenster weer. Bijvoorbeeld:

 4. Als u een vlak, rand of hoekpunt wilt verplaatsen, sleept u dit/deze naar een nieuwe locatie.

  U kunt ook numeriek snappen en het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in gebruiken.

  Als u een geselecteerd hoekpunt naar een exacte locatie wilt verplaatsen, moet u alle drie de coördinaten (x, y en z) of de nieuwe locatie invoeren, bijvoorbeeld 400,200,0.

  U kunt een speciaal teken vóór de coördinaten gebruiken om de standaard snapmodus (relatief) tijdelijk te overschrijven, bijvoorbeeld ! voor globale coördinaten. Met relatieve en absolute coördinaten kunt u ook de coördinaatasprefixen x, y en z gebruiken om een hoekpunt of versleepte rand alleen in de vooraf vastgestelde richtingen te verplaatsen. Bijvoorbeeld @z500 of $y6000,z-500.

 5. Als u een rand of hoekpunt wilt verwijderen, selecteert deze/dit en drukt u op Delete.

  U kunt alleen randen verwijderen waarvan beide aangrenzende vlakken zich in hetzelfde vlak bevinden en hoekpunten waarvan alle aangrenzende vlakken zich in hetzelfde vlak bevinden.

  Als de aangrenzende vlakken van een rand of hoekpunt zich niet in hetzelfde vlak bevinden, kunt u de rand of het hoekpunt bovenop een andere verslepen om deze te combineren.

 6. Als u acties ongedaan wilt maken, drukt u op Ctrl+Z.

Een rand aan een item toevoegen

U kunt randen aan het geselecteerde item toevoegen en zo bestaande vlakken splitsen. Maak de nieuwe randen zodanig dat deze geen bestaande randen kruisen.

Zorg er voordat u begint voor dat u het tabblad Bewerking geometrie hebt geopend en het juiste item hebt geselecteerd.

 1. Klik op het tabblad Bewerking geometrie op Rand.
 2. Wijs het beginpunt van de rand aan.

  Het beginpunt moet zich op een bestaande rand of hoekpunt bevinden.

 3. Wijs het eindpunt van de rand aan.

  Het eindpunt moet zich op een hoekpunt of op hetzelfde vlak als het beginpunt bevinden, maar op een andere rand. Als u probeert een ongeldig punt aan te wijzen, geeft Tekla Structures een voorbeeld van de rand in het rood weer.

  Tekla Structures maakt de rand tussen de door u aangewezen punten. Bijvoorbeeld:

  (1) Beginpunt

  (2) Eindpunt

 4. Als u meer randen wilt toevoegen, herhaalt u de stappen 2 en 3.
 5. Als u het toevoegen van randen wilt stoppen, drukt u op Esc.

Een hoekpunt aan een item toevoegen

U kunt hoekpunten en gerelateerde randen aan de vlakken van het geselecteerde item toevoegen. U kunt de hoekpunten als drainagepunten gebruiken wanneer u bijvoorbeeld hellende betonplaten maakt en drainage plant.

U kunt geen hoekpunten toevoegen aan vlakken die openingen of uitsparingen hebben als deze openingen deel uitmaken van de vorm van het item. Als alleen het item in het model echter en niet de vorm ervan is uitgesneden, kunt u hoekpunten aan deze vlakken toevoegen.

Zorg er voordat u begint voor dat u het tabblad Bewerking geometrie hebt geopend en het juiste item hebt geselecteerd.

 1. Klik op het tabblad Bewerking geometrie op Punt.
 2. Beweeg de muisaanwijzer boven de vlakken van het geselecteerde item.

  In bolle polygonale gebieden waar alle interne hoeken bij vlakhoeken kleiner dan 180 graden zijn, geeft Tekla Structures een voorbeeld van de randen weer die vanuit elke vlakhoek beginnen en op de huidige locatie van de muisaanwijzer samenkomen. Bijvoorbeeld:

  Als de itemvlakken holle polygonale gebieden hebben waar ten minste één interne hoek groter is dan 180 graden, worden in Tekla Structures automatisch randen weergegeven en toegevoegd die de holle polygonale gebieden scheiden van de bolle polygonale gebieden.

 3. Wijs een punt op het gewenste vlak aan.

  Tekla Structures maakt het hoekpunt en de gerelateerd randen die het nieuwe hoekpunt met alle bestaande hoekpunten van hetzelfde vlak verbinden. Bijvoorbeeld:

 4. Als u meer hoekpunten wilt toevoegen, wijst u meer punten aan.
 5. Als u het toevoegen van hoekpunten wilt stoppen, drukt u op Esc.

Een gewijzigd item en een gewijzigde vorm opslaan

Wanneer u gewijzigde items in het model opslaat, kunt u kiezen of u de huidige vorm van het geselecteerde item wilt bijwerken of een nieuwe vorm voor later gebruik wilt maken.

Zorg er voordat u begint voor dat u het tabblad Bewerking geometrie hebt geopend en het juiste item hebt geselecteerd.

 1. Klik op het tabblad Bewerking geometrie op Opslaan als.

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Huidige vorm bijwerken om deze geometrie te gebruiken

   om de huidige vorm, het gewijzigde item en alle items met die vorm in het model bij te werken.

   Als niet alle items in het model worden bijgewerkt, slaat u het model op en opent u het opnieuw.

  • Een nieuwe vorm in de vormendatabase maken met de naam

   om een nieuwe vorm in de vormendatabase te maken en het gewijzigde item in het model bij te werken om de nieuwe vorm te gebruiken.

 3. Als u hebt gekozen om een nieuwe vorm te maken, voert u een naam voor de vorm in.
 4. Klik op Opslaan.

  Tekla Structures werkt de items in het model bij en slaat de vorm op in de vormendatabase.

De tijdelijke vormen die tijdens het bewerkingsproces zijn gemaakt, worden uit de vormendatabase verwijderd wanneer u het model opslaat als de vormen niet door een item worden gebruikt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende