Een dubbel profiel maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een dubbel profiel maken

Een dubbel profiel bestaat uit twee parallelle en identieke liggers. U definieert de positie van beide liggers door het type van het dubbel profiel te selecteren en de ruimte tussen de liggers in twee richtingen in te stellen.

 1. Klik op het tabblad Staal op Ligger > Dubbel profiel.
 2. Wijs twee punten aan.

  Tekla Structures maakt het dubbele profiel tussen de aangewezen punten met de eigenschappen Dubbel profiel in het eigenschappenvenster.

Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

 1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.

 2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Dubbel profiel in de lijst.

  Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen weer in het eigenschappenvenster.

Eigenschappen van dubbele profielen wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op een van de liggers om de eigenschappen Stalen ligger te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen dubbel profiel

Gebruik de eigenschappen Dubbel profiel in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een dubbel stalen profiel weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een dubbel profiel is *.dia.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van een dubbele profiel.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Het profiel van beide liggers in het dubbele profiel.

Kwaliteit

Materiaal van de liggers.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating, enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om dubbele profielen te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Dubbel profiel type

Hiermee definieert u hoe de profielen worden gecombineerd.

Nummeringreeks

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

Positie

Op vlak

De positie van het dubbele profiel op het werkvlak, relatief ten opzichte van de referentielijn van het dubbele profiel.

Rotatie

Rotatie van het dubbele profiel op het werkvlak rond zijn as.

In diepte

Positiediepte van het dubbele profiel. De positie staat altijd loodrecht op het werkvlak.

Einde offset

Dx

Wijzig de lengte van het dubbele profiel door het eindpunt van het dubbele profiel langs de referentielijn van het dubbele profiel te verplaatsen.

Ruimte tussen profielen

Horizontaal

De horizontale ruimte tussen de profielen.

Verticaal

De verticale ruimte tussen de profielen.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende