Een orthogonale ligger maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een orthogonale ligger maken

Gebruik het commando Orthogonale ligger als u een stalen onderdeel wilt maken dat loodrecht op het huidige werkvlak staat. Nadat u een orthogonale ligger hebt gemaakt, kunt u deze wijzigen alsof het een ligger of kolom was.

 1. Klik op het tabblad Staal op Ligger > Orthogonale ligger.
 2. Wijs een punt aan.

  Tekla Structures maakt de ligger met de eigenschappen Orthogonale ligger in het eigenschappenvenster en op het niveau dat is gedefinieerd in de eigenschappen.

Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

 1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.

 2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Orthogonale ligger in de lijst.

  Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen weer in het eigenschappenvenster.

Eigenschappen van orthogonale liggers wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de orthogonale ligger om de eigenschappen te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen orthogonale ligger

Gebruik de eigenschappen Orthogonale ligger in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een orthogonale stalen ligger weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een orthogonale ligger is *.crs.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de ligger.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Profiel van de ligger.

Kwaliteit

Materiaal van de ligger.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating, enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om liggers te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Positie

Verticaal

Verticale positie van de ligger, relatief ten opzichte van het referentiepunt van de ligger.

Rotatie

Rotatie van de ligger rond zijn as op het werkvlak.

Horizontaal

Horizontale positie van de ligger, relatief ten opzichte van het referentiepunt van de ligger.

Boven

Positie van het tweede uiteinde van de ligger in de globale z-richting.

Onder

Positie van het eerste uiteinde van de ligger in de globale z-richting.

Nummeringreeks

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende