Een getoogde stalen ligger maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een getoogde stalen ligger maken

 1. Klik op het tabblad Staal op Ligger > Getoogde ligger.
 2. Wijs het beginpunt (1) aan.

 3. Wijs een punt op de boog (2) aan.
 4. Wijs het eindpunt (3) aan.

  Tekla Structures maakt de ligger tussen de aangewezen punten met de eigenschappen Stalen ligger in het eigenschappenvenster.

  De radius wordt gedefinieerd door de punten die u aanwijst.

Eigenschappen getoogde ligger wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de getoogde ligger om de eigenschappen Stalen ligger te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen stalen ligger

Gebruik de eigenschappen Stalen ligger in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een stalen ligger, stalen polyprofiel of getoogde ligger weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op de stalen ligger. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een ligger is *.prt.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van een ligger.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Profiel van de ligger.

Kwaliteit

Materiaal van de ligger.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating, enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om liggers te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Nummeringreeks

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

Positie

Op vlak

De positie van de ligger op het werkvlak, relatief ten opzichte van de referentielijn van de ligger.

Rotatie

Rotatie van de ligger rond zijn as op het werkvlak.

In diepte

Positiediepte van de ligger. De positie staat altijd loodrecht op het werkvlak.

Einde offset

Dx

Wijzig de lengte van de ligger door het eindpunt van de ligger langs de referentielijn van de ligger te verplaatsen.

Dy

Verplaats het liggeruiteinde loodrecht op de referentielijn van de ligger.

Dz

Verplaats het liggeruiteinde in de z-richting van het werkvlak.

Getoogde ligger

Vlak

Krommingsvlak.

Radius

Radius van de getoogde ligger.

Aantal segmenten

Aantal segmenten dat Tekla Structures gebruikt voor het tekenen van de gebogen ligger.

Vervorming

Torderen

Hiermee tordeert u liggers met vervormingshoeken.

Voortoog

Wordt gebruikt voor het voortogen van de liggers.

Inkorten

Wordt gebruikt voor het inkorten van liggers in het model. De werkelijke lengte van de ligger is in de tekening afgenomen.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende