Een betonnen paneel of wand maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een betonnen paneel of wand maken

U kunt een betonnen paneel of wand maken die door de door u aangewezen punten loopt.

 1. Klik op het tabblad Beton op Wand .
 2. Wijs de punten aan waar het paneel of de wand doorheen moet gaan.
 3. Klik met de middelste muisknop.

  Tekla Structures maakt het paneel of de wand met de eigenschappen Betonnen wand in het eigenschappenvenster. U kunt geen gesloten paneel- of wandstructuur maken.

 4. Als u gebogen segmenten wilt maken, moet u de hoeken van het paneel of de wand afwerken.

  Bijvoorbeeld:

Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

 1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.

 2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Betonnen wand in de lijst.

  Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen weer in het eigenschappenvenster.

Eigenschappen van betonnen paneel of wand wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op het paneel of de wand om de eigenschappen Betonnen wand te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen paneel of wand wijzigen

Gebruik de eigenschappen Betonnen wand in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een betonpaneel of wand weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op het paneel of de wand. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een betonnen paneel is *.cpn.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van het paneel.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Profiel van het paneel (dikte × hoogte van de wand).

Kwaliteit

Materiaal van het paneel.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. De afwerking beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is behandeld.

Klasse

Wordt gebruikt om panelen te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Positie

Op vlak

De positie van het paneel op het werkvlak, relatief ten opzichte van de referentielijn van het paneel.

Rotatie

Rotatie van het paneel rond zijn as op het werkvlak.

In diepte

Positiediepte van het paneel. De positie staat altijd loodrecht op het werkvlak.

Einde offset

Dx

Wijzig de lengte van het paneel door het eindpunt van de ligger langs de referentielijn van het paneel te verplaatsen.

Dy

Verplaats het paneeluiteinde loodrecht op de referentielijn van het paneel.

Dz

Verplaats het paneeluiteinde in de z-richting van het werkvlak.

Betonelement

Nummering betonelement

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Betonelement

Geef aan of het paneel of de wand prefab of insitu is.

Stortfase

Stortfase van de insitu-onderdelen. Wordt gebruikt om stortobjecten van elkaar te scheiden.

Buiging

Vlak

Krommingsvlak.

Radius

Radius van het gebogen paneel.

Aantal segmenten

Aantal segmenten dat Tekla Structures gebruikt voor het tekenen van het gebogen paneel.

Betondekkingen voor stavensets

Coördinatensysteem

Selecteer of de dikte van de betonnen dekking van de stavensets in het onderdeel in het globale coördinatensysteem of in het lokale coördinatensysteem van het onderdeel wordt gedefinieerd.

De standaardwaarden voor globale en lokale dekkingsdikte worden in het dialoogvenster Opties gedefinieerd.

Als u de lege optie selecteert, gebruikt Tekla Structures de globale waarden.

Boven, Onder, Zijden, Voor, Achter, Start, Eind

Als u globale of lokale standaardwaarden in het dialoogvenster Opties wilt overschrijven, definieert u de dekkingsdikte op elk vereist onderdeelvlak.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende