Een betonkolom maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een betonkolom maken

 1. Klik op het tabblad Beton op Kolom .
 2. Wijs een punt aan.

  Tekla Structures maakt de kolom met de eigenschappen Betonkolom in het eigenschappenvenster en op het niveau dat is gedefinieerd in de eigenschappen.

Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

 1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.

 2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Betonkolom in de lijst.

  Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen weer in het eigenschappenvenster.

Eigenschappen van betonkolom wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de kolom om de eigenschappen Betonkolom te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen betonkolom

Gebruik de eigenschappen Betonkolom in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een betonnen kolom weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op de betonnen kolom. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een betonnen kolom is *.ccl.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de kolom.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Profiel van de kolom.

Kwaliteit

Materiaal van de kolom.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. De afwerking beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is behandeld.

Klasse

Wordt gebruikt om kolommen te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Positie

Verticaal

Verticale positie van de kolom, relatief ten opzichte van het referentiepunt van de kolom.

Rotatie

Rotatie van de kolom rond zijn as op het werkvlak.

Horizontaal

Horizontale positie van de kolom, relatief ten opzichte van het referentiepunt van de kolom.

Boven

Positie van het tweede uiteinde van de kolom in de globale z-richting.

Onder

Positie van het eerste uiteinde van de kolom in de globale z-richting.

Betonelement

Nummering betonelement

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Betonelement

Geef aan of de kolom prefab of insitu is.

Stortfase

Stortfase van de insitu-onderdelen. Wordt gebruikt om stortobjecten van elkaar te scheiden.

Vervorming

Torderen

Hiermee tordeert u kolommen met vervormingshoeken.

Voortoog

Wordt gebruikt voor het voortogen van de kolom.

Inkorten

Wordt gebruikt voor het inkorten van de kolom in het model. De werkelijke lengte van de kolom is in de tekening afgenomen.

Betondekkingen voor stavensets

Coördinatensysteem

Selecteer of de dikte van de betonnen dekking van de stavensets in het onderdeel in het globale coördinatensysteem of in het lokale coördinatensysteem van het onderdeel wordt gedefinieerd.

De standaardwaarden voor globale en lokale dekkingsdikte worden in het dialoogvenster Opties gedefinieerd.

Als u de lege optie selecteert, gebruikt Tekla Structures de globale waarden.

Boven, Onder, Zijden, Voor, Achter, Start, Eind

Als u globale of lokale standaardwaarden in het dialoogvenster Opties wilt overschrijven, definieert u de dekkingsdikte op elk vereist onderdeelvlak.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende