Een stalen veelhoekige plaat maken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een stalen veelhoekige plaat maken

Met vrijgevormde platen kunt u bijvoorbeeld gewalste platen met verschillende vormen en platen met een dubbel gebogen vorm maken.

Voorwaarden en voorbeelden van vrijgevormde platen

Voordat u vrijgevormde platen kunt maken, moet u constructieobjecten in uw model hebben. Tekla Structures maakt de vorm van de vrijgevormde plaat volgens de geometrie van de gebruikte constructieobjecten door het beginpunt van het eerste constructieobject aan het beginpunt van het tweede constructieobject te koppelen. De eindpunten van constructieobjecten zijn op dezelfde manier aan elkaar gekoppeld.

U kunt de volgende constructieobjecten als een vrijgevormde plaat verbinden:

 • constructielijn naar constructielijn

  Bijvoorbeeld:

 • constructielijn naar constructieboog

  Bijvoorbeeld:

 • constructieboog naar constructieboog

  Bijvoorbeeld:

 • constructiecirkel naar constructiecirkel

  Bijvoorbeeld:

 • constructiepolyboog naar constructiepolyboog

Een vrijgevormde plaat maken

 1. Maak de benodigde constructieobjecten in het model. De vorm van de vrijgevormde plaat is gebaseerd op de vorm van het constructieobject.

  U moet het volgende hebben:

  • constructielijnen

  • constructiebogen

  • constructiecirkels

   of

  • constructiepolybogen

   Gebruik met polybogen de opties Boog maken met raaklijn of Raaklijn maken op de werkbalk van de constructiepolyboog. Als u alleen polybogen met rechte segmenten wilt maken, gebruikt u de optie Plaats de lijnen . De constructiepolybogen hoeven niet hetzelfde aantal segmenten te hebben, zolang ze beide tangentieel zijn.

 2. Wanneer u de benodigde constructieobjecten hebt gemaakt, gaat u naar het tabblad Staal en klikt u op Plaat > Vrijgevormde plaat.
 3. Klik op de werkbalk die verschijnt op een knop om op te geven of de vrijgevormde plaat moet worden gemaakt door twee constructieobjecten te gebruiken of door een constructieobject en een punt te gebruiken.
  • Gebruik twee constructieobjecten om een vrijgevormde plaat te maken:

   1. Selecteer het eerste constructieobject: lijn, boog, cirkel of polyboog.

    Als u bijvoorbeeld twee constructiecirkels gebruikt om een vrijgevormde plaat te maken:

   2. Selecteer het tweede constructieobject.

    Tekla Structures maakt de vrijgevormde platen tussen de geselecteerde constructieobjecten met de eigenschappen Vrijgevormde plaat in het eigenschappenvenster.

  • Gebruik één constructieobject en een punt om een vrijgevormde plaat te maken:

   1. Selecteer het eerste constructieobject: lijn, boog, cirkel of polyboog.

    Als u bijvoorbeeld een constructiepolyboog en een punt gebruikt om een vrijgevormde plaat te maken.

    Tekla Structures geeft een voorbeeld van de onderdeelgeometrie weer. Gebruik het voorbeeld om de richting en de grootte van de vrijgevormde plaat in te stellen.

   2. Wijs een punt aan.

    Tekla Structures maakt de vrijgevormde plaat op basis van het voorbeeld aan de hand van de eigenschappen voor Vrijgevormde plaat in het eigenschappenvenster.

De vorm van een vrijgevormde plaat wijzigen

Gebruik maatlijnhandles van rechtstreekse wijziging en maatlijnwaarden om de vorm van de veelhoekige plaat te wijzigen.

 • Wijzig bijvoorbeeld de hoogte en de radius van de veelhoekige plaat.

 • Voor lijnen en bogen: sleep het boogsymbool naar het middelpunt van een lijn of een boog om de vorm van de veelhoekige plaat te wijzigen.

Een veelhoekige plaat splitsen

U kunt geen gesloten cilindrische of conische veelhoekige platen splitsen.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Splitsen.
 2. Selecteer de veelhoekige plaat die u wilt splitsen.
 3. Wijs een punt voor de scheidslijn aan.

  Tekla Structures splitst de veelhoekige plaat.

  Bijvoorbeeld:

Verwissel de eindhandlepunten om de geometrie van een veelhoekige plaat te corrigeren

In sommige gevallen wanneer u probeert een vrijgevormde plaat te maken , wordt de geometrie van de plaat zelfdoorsnijdend, wat betekent dat de begin- en eindpunten van de boven- en onderzijde van het constructieobject tegenover elkaar liggen. In die gevallen wordt de plaat niet gemaakt.

U kunt proberen de situatie op te lossen en de vrijgevormde plaat te maken door de modelleerrichting van de constructielijnen of -bogen te wijzigen.

 1. Selecteer de constructielijn of de constructieboog.

  Zorg er met constructielijnen voor dat de knop Rechtstreekse wijziging niet is ingeschakeld. U kunt dan de gele en magenta objecthandles zien.

 2. Klik op de contextuele werkbalk op Einden wisselen.

  Tekla Structures wijzigt de modelleringsrichting van het geselecteerde constructieobject en de vrijgevormde plaat kan correct worden gemaakt.

Met constructiecirkels kunt u proberen de situatie op te lossen door een van de cirkels te verplaatsen.

Vrijgevormde platen uitslaan

U kunt vrijgevormde platen in onderdeeltekeningen uitslaan. Het uitslaan werkt voor vrijgevormde platen die van enkelvoudige geometrie naar enkelvoudige geometrie zijn gemaakt en voor vrijgevormde platen van tangentiële polybogen.

Voorbeelden van uitgeslagen vrijgevormde platen die van enkelvoudige geometrie naar enkelvoudige geometrie zijn gemaakt:

Voorbeelden van vrijgevormde platen van tangentiële polybogen:

Eigenschappen vrijgevormde plaat wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de veelhoekige plaat om de eigenschappen Vrijgevormde plaat te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Eigenschappen vrijgevormde plaat

Gebruik de eigenschappen Vrijgevormde plaat in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een stalen vrijgevormde plaat weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op de stalen vrijgevormde plaat. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stalen vrijgevormde plaat is *.lpl.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de vrijgevormde plaat.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Profiel

Profiel van de vrijgevormde plaat.

Kwaliteit

Materiaal van de vrijgevormde plaat.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om vrijgevormde platen te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Nummeringreeks

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

Vlaktype

Vlaktype

Selecteer of de boven- en ondervlakken van de plaat gelijk lopen met het vlak.

Loodrecht:

De bovenste en onderste vlakken van de plaat zijn niet-lineair.

Begrensd door gebogen vlakken:

De bovenste en onderste vlakken van de plaat zijn vlak.

IFC export

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het onderdeel. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)

Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende