Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen

In Tekla Structures wordt de term onderdeel gebruikt voor basisobjecten van gebouwen die verder kunnen worden gemodelleerd en gedetailleerd. Onderdelen zijn de bouwstenen van het fysieke model.

U kunt stalen onderdelen en betonnen onderdelen maken. Een speciaal type onderdelen zijn items. Hiermee kunt u objecten modelleren die met basisonderdelen en commando's van Tekla Structures (zoals uitsnijden) moeilijk te modelleren zouden zijn.

Maak stalen onderdelen door de commando's op het tabblad Staal op het lint te gebruiken. Maak betonnen onderdelen door de commando's op het tabblad Beton op het lint te gebruiken.

Elk onderdeel wordt gedefinieerd door eigenschappen zoals materiaal, profiel en locatie. Onderdelen hebben ook gebruikersattributen (UDA's) die u kunt gebruiken om aanvullende informatie over een onderdeel te geven. U kunt onderdeeleigenschappen gebruiken in vensterfilters en selectiefilters om bijvoorbeeld onderdelen te selecteren, wijzigen en verbergen. U kunt ook onderdeeleigenschappen en gebruikersattributen opnemen in tekening- en lijsttemplates.

Als u de onderdeeleigenschappen wilt weergeven en wijzigen, gebruikt u het eigenschappenvenster. U kunt de eigenschappen van één type onderdeel of de algemene eigenschappen van meerdere, vergelijkbare onderdeeltypen tegelijkertijd weergeven en wijzigen. U kunt indien nodig eigenschappen van het ene onderdeel naar het andere onderdeel kopiëren door de knop Eigenschappen kopiëren in het eigenschappenvenster te gebruiken.

De basis stalen onderdelen zijn:

De basis betonnen onderdelen zijn:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende