Gebruikersattribuutwaarden importeren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Gebruikersattribuutwaarden importeren

U kunt gebruikersattribuutwaarden (UDA) vanuit een tekstbestand in een model importeren. U kunt bijvoorbeeld een lijst met gefabriceerde of gecontroleerde merken importeren. U kunt ook bestaande waarden van gebruikersattributen wissen via attribuutimport.

U kunt attribuutwaarden in Tekla Structures-modelobjecten, tekeningen en enkele referentiemodelobjecten importeren (indien geconfigureerd, raadpleeg Gebruikersattributen (UDA´s) in referentiemodellen toevoegen). U definieert overeenkomende criteria voor de attribuutimport in het invoerbestand en u kunt daarnaast ook de importomvang beperken tot objecten die u in het model selecteert of tot referentiemodelobjecten.

Het invoerbestand kan het volgende zijn:

 • Geëxporteerd uit andere software.

 • Handmatig gemaakt met een standaard teksteditor, bijvoorbeeld Microsoft Kladblok.

 • Gemaakt vanuit Microsoft Excel door het bestand met het commando Opslaan als op te slaan naar de indeling Tekst (tab is scheidingsteken) (*.txt).

 • Een eenvoudige Tekla Structures-lijst met de onderdeel-GUID's en gebruikersattributen.

Opmerking:

Er zijn alternatieve manieren om gegevens in gebruikersattributen te importeren. Gebruikersattributen kunnen bijvoorbeeld worden gevuld wanneer u IFC-objecten importeert en deze naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteert. Er zijn ook verschillende extensies in Tekla Warehouse waarmee u gebruikersattribuutgegevens kunt wijzigen.

Invoerbestandstructuur voor het importeren van waarden in gebruikersattributen

U kunt waarden voor gebruikersattributen (UDA) importeren in Tekla Structures-modellen vanuit invoerbestanden die tekstbestanden met scheidingstekens zijn.

Scheidingstekens in invoerbestanden

Een scheidingsteken is een teken dat verschillende velden scheidt die zich op dezelfde regel bevinden.

U kunt velden afscheiden met elk ASCII-teken dat niet verschijnt in de namen of waarden van de attributen die u importeert. U kunt meerdere alternatieve scheidingstekens in hetzelfde invoerbestand gebruiken. Veelvoorkomende scheidingstekens bevatten de komma, tab, puntkomma en spatie.

Definities van velden en waarden in invoerbestanden

De eerste regel in het invoerbestand is een header die de velden voor de rest van het invoerbestand definieert. Alle andere regels in het invoerbestand bevatten de waarden voor de velden die u op de eerste regel hebt genoemd.

De eerste regel moet ten minste één sleutelveld bevatten dat de modelobjecten of tekeningen identificeert en ten minste één gebruikersattribuutnaam die een gebruikersattribuutveld identificeert waarin u nieuwe waarden wilt importeren. De namen van veel van de velden zijn anders dan de veldlabels die u in de gebruikersinterface ziet. De namen van de gebruikersattributen worden gedefinieerd in de bestanden objects.inp die van toepassing zijn op het model (raadpleeg de referentie over hoe het bestand moet worden gelezen).

Het configuratiebestand import_macro_data_types.dat (dat verderop wordt uitgelegd) definieert welke velden u in de attribuutimport kunt gebruiken en wat elk gegevenstype van het attribuut is. Het is niet mogelijk om de sleutelvelden toe te voegen of te wijzigen, maar u kunt de set met gebruikersattributen bewerken. De waarden worden als strings (tekst) geïmporteerd tenzij er in het bestand import_macro_data_types.dat een ander gegevenstype voor het attribuut wordt gedefinieerd.

Beschikbare sleutelvelden voor invoerbestanden

De sleutelvelden voor modelobjecten zijn:

Sleutelveld

Voorbeeld

Actie

GUID

ID4FEAFC88-0000-0004-3133-​343038303031

Tekla Structures wijst de gebruikersattributen op deze regel in het invoerbestand toe aan het modelobject met een GUID-waarde ID4FEAFC88-0000-0004-3133-343038303031.

ASSEMBLY_POS

of

MARK

A3

Tekla Structures wijst de gebruikersattributen op deze regel in het invoerbestand toe aan het merk met een ASSEMBLY_POS-waarde A3.

Herhaal deze regel voor elk merk dat u wilt opnemen.

PHASE

2

Tekla Structures wijst de gebruikersattributen op deze regel in het invoerbestand toe aan het merk met een PHASE-waarde 2.

U moet bij deze optie ook ASSEMBLY_POS als sleutelveld gebruiken.

De sleutelvelden voor tekeningobjecten zijn:

Sleutelveld

Voorbeeld

Actie

TYPE NAME

A D4

Tekla Structures wijst de gebruikersattributen op deze regel in het invoerbestand toe aan de tekening met een TYPE-waarde A en een MARK-waarde D4.

Gebruik beide sleutelvelden in het invoerbestand.

ID

134

Tekla Structures wijst de gebruikersattributen op deze regel in het invoerbestand toe aan het tekeningobject met een ID-waarde 134.

Lege waarden in invoerbestanden

Sommige regels in het invoerbestand hebben mogelijk geen waarde voor alle attribuutvelden. Er kunnen bijvoorbeeld twee of meer opeenvolgende scheidingstekens tussen waarden zijn.

Deze lege waarden kunnen tijdens het importeren worden overgeslagen zonder wijzigingen aan de gebruikersattributen aan te brengen of u kunt deze lege waarden gebruiken om bestaande gebruikersattribuutwaarden in uw model te wissen. Lege waarden worden standaard overgeslagen. Om in plaats daarvan bestaande waarden te wissen, stelt u de variabele XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_AND_BLANK in op TRUE in een ini-bestand.

Leesvolgorde voor invoerbestanden

Tekla Structures leest het invoerbestand in volgorde, beginnend vanaf de eerste regel. Als er dubbele sleutelvelden op de volgende regels staan, wordt alleen het eerste exemplaar geïmporteerd.

Gegevensbestanden (import_macro_data_types.dat) voor het importeren van waarden in gebruikersattributen

Als u in een gebruikersattribuut een waarde wilt importeren, moeten de veldnaam en het gegevenstype in het gegevensbestand import_macro_data_types.dat correct worden gedefinieerd. U kunt gebruikersattribuutvelden waarin de gegevens worden geïmporteerd, toevoegen, bewerken en verwijderen

Opmerking:

Bewerk de sleutelvelden-sectie van het bestand niet. Het is niet mogelijk om nieuwe sleutelvelden toe te voegen.

Locatie van gegevensbestanden

Het standaard gegevensbestand bevindt zich in de map system in de omgevingsmap, zoals C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system. Mogelijk bevindt zich in de omgeving die u gebruikt ook een gelokaliseerde versie van het bestand.

Breng geen wijzigingen in de standaard bestanden aan. Maak in plaats daarvan een kopie van het bestand en sla deze in een andere locatie op, bijvoorbeeld in de bedrijfsmap of in de map attributes in de modelmap. Zo worden uw wijzigingen niet overschreven wanneer u Tekla Structures opnieuw installeert of bijwerkt. Als het zelfde bestand op meerdere locaties bestaat, wordt de standaard zoekvolgorde voor mappen gevolgd en wordt alleen het eerst gelezen bestand gebruikt.

Inhoud van gegevensbestanden

Het bestand import_macro_data_types.dat is tekst zonder opmaak. U kunt het bestand in elke standaard teksteditor wijzigen, zoals Microsoft Kladblok.

Elke regel in het bestand is een velddefinitie die de volgende attributen in deze volgorde kan bevatten:

User-defined attribute name,Data type,Conversion factor,Comments

 1. User-defined attribute name. Schrijf de interne veldnaam zoals voor het veld in een objects.inp bestand wordt gedefinieerd.

  In de definitie attribute("USER_FIELD_1", "j_user_field_1", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0") van objects.inp is de naam van het gebruikersattribuut bijvoorbeeld USER_FIELD_1.

 2. Data type.

  De waarde kan de volgende zijn: INT (geheel getal), STRING (tekst), FLOAT (decimaal getal) of DATE (datumvelden met een kalenderwidget). Als de waarde ontbreekt of onjuist is, wordt de waarde standaard op STRING ingesteld.

  Een waardetype-discrepantie voorkomt het importeren van gegevens niet, maar de resultaten zijn mogelijk niet altijd correct, afhankelijk van de gegevens en het veld. Datumvelden kunnen bijvoorbeeld mogelijk onjuist worden ingesteld als het gegevenstype niet DATE is. Maar in een tekstveld kunt u probleemloos een nummer van het gegevenstype integer importeren.

  Velden met optielijsten worden als nummervelden van het waardetype INT gedefinieerd. Objectvergrendelingen kunnen bijvoorbeeld op Nee, Ja en Organisatie worden ingesteld met in het invoerbestand de corresponderende nummers 0, 1 en 2.

 3. Conversion factor (optioneel, alleen FLOAT). Voor het converteren van Engelse waarden naar metrische waarden in Engelse omgevingen.

  Opmerking:

  We raden u aan de FLOAT-waarden te controleren om fouten in conversiefactoren te voorkomen.

 4. Comment (optioneel). Tekens die de bovenstaande vorige definities volgen, worden genegeerd en kunnen voor het schrijven van uw opmerkingen worden gebruikt. We raden u echter aan dat u geen opmerkingen op dezelfde lijn als definities plaatst. Het bestand is eenvoudiger te lezen als u de meeste opmerkingen op aparte lijnen zet.

Tekla Structures behandelt lijnen die beginnen met dubbele slashes (//) als opmerkingen en negeert de hele lijn bij het lezen van het bestand.

Voorbeelden:

//Regular attributes

R1_ISSUED_FOR_APPRL, STRING
R1_DATE_APPROVED, DATE

//Attribute with conversion factor and comment

shear1, FLOAT, 4448.2222, For kips

Voorbeelden van invoerbestanden voor het importeren van waarden in gebruikersattributen

Voorbeeld invoerbestand voor onderdelen

Gegevens in dit invoerbestand worden door tabs gescheiden.

ASSEMBLY_POS en PHASE zijn de sleutelvelden. Tekla Structures voegt meerdere gebruikersattributen aan de merken toe met waarden die overeenkomen met de waarden in de ASSEMBLY_POS en PHASE-kolommen.

Een merk met het ASSEMBLY_POS (merknummer) van B5 in fase 1 krijgt bijvoorbeeld de volgende gebruikersattributen:

STATUS: 3

USER_PHASE: 6

USER_ISSUE: 3/25/2019

ASSEMBLY_POS PHASE STATUS USER_PHASE USER_ISSUE
B1 1 7 3 3/25/2019
B2 1 7 3 3/25/2019
B3 1 7 3 3/25/2019
B4 1 7 3 3/25/2019
B5 1 3 6 3/25/2019
B1 1 3 5 3/26/2019
B2 2 3 4 3/26/2019

Het invoerbestand bevat twee vermeldingen voor B1. In dit geval schrijft Tekla Structures het bericht ">Dubbele invoer in input bestand." in het logboekbestand en wordt alleen de eerste vermelding in het bestand geïmporteerd. Dus in dit voorbeeld heeft B1 na de attribuutimport de volgende gebruikersattributen:

STATUS: 7

USER_PHASE: 3

USER_ISSUE: 3/25/2019

Voorbeeld invoerbestand voor tekeningen

Gegevens in dit invoerbestand worden door tabs gescheiden.

TYPE en NAME zijn de sleutel velden. Tekla Structures voegt een waarde voor het gebruikersattribuut User field 4 aan tekeningen toe met waarden die overeenkomen met de waarden in de TYPE-kolommen en NAME .

Voor een tekening met TYPE A (merktekening) en NAME B.2 wordt de waarde 4 opgehaald in het veld User field 4.

TYPE NAME DRAWING_USERFIELD_4
A B.1 3
A B.2 4
A C.1 1
A C.2 2

Een invoerbestand verwerken voor het importeren van waarden in gebruikersattributen

Opmerking: Deze bewerking overschrijft bestaande attribuutwaarden voor overeenkomende objecten als het invoerbestand een waarde voor het veld bevat.

Lege waarden worden standaard overgeslagen. Om in plaats daarvan bestaande waarden te wissen, stelt u de variabele XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_AND_BLANK in op TRUE in een .ini-bestand.

 1. Als u gebruikersattributen wilt importeren in een geselecteerd gebied in het Tekla Structures-model, selecteer dan een gebied in het model.
 2. Vervolgens klikt u in het menu Bestand op Attributen > importeren.

  Het dialoogvenster Attribuut importeren wordt geopend.

 3. Klik op de knop ... naast het vak Invoer bestand om het invoerbestand te selecteren.

  U kunt ook het bestandspad invoeren. De padlengte is 255 tekens.

 4. Selecteer de instellingen voor de import.

  Optie

  Beschrijving

  Input bestand scheidingstekens

  Selecteer een scheidingsteken of meerdere alternatieve in het invoerbestand gebruikte scheidingstekens.

  U kunt velden afscheiden met elk ASCII-teken dat niet verschijnt in de naam of waarde van een van de attributen die u importeert.

  Invoer bereik

  • Standaard, Gehele model

   Tekla Structures wijst de waarden van de gebruikersattributen van objecten in het invoerbestand toe aan overeenkomstige objecten in het model.

  • Alleen selectie

   Tekla Structures wijst alleen de waarden van de gebruikersattributen van objecten in het invoerbestand toe aan overeenkomstige objecten in het geselecteerde gebied van het model.

   Gebruik deze optie om gebruikersattributen in modellen te importeren. Gebruik deze niet voor tekeningen.

  • Referentiemodellen

   Tekla Structures wijst de waarden van gebruikersattributen van objecten toe in het invoerbestand aan overeenkomstige objecten in referentiemodellen.

  Maak logbestand

  • Maken

   Hiermee wordt elke keer als u de gebruikersattribuutwaarden importeert in de huidige modelmap een nieuw logboekbestand met de naam attribute_import.log gemaakt. Vorige logboekbestanden van attribuutimports worden overschreven.

  • Toevoegen

   Hiermee worden elke keer als u de gebruikersattribuutwaarden importeert in de huidige modelmap logboekgegevens aan het bestand attribute_import.log toegevoegd. Als het logboekbestand niet bestaat, dan maakt Tekla Structures dit.

  • Nee

   Hiermee wordt geen logboekbestand gemaakt.

  Logbestand weergeven

  • Nee

   Het logboekbestand wordt niet weergegeven.

  • In dialoogvenster

   Het logboekbestand wordt weergegeven als het importeren is voltooid.

 5. Klik op Maken om het bestand te importeren.

  Als u de optie hebt ingeschakeld om het logboekbestand weer te geven, dan geeft Tekla Structures het logboekbestand weer in een apart venster en kunt u klikken op een logboekvermelding om het overeenkomstige object in het model te selecteren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende