Problemen oplossen met de Tekla Structures-app

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Problemen oplossen met de Tekla Structures-app

Als Tekla Structures niet start na de installatie, niet meer reageert of niet meer werkt, kunnen de foutmeldingen u helpen de oorzaak van het probleem te vinden.

Fout: System.Runtime.Remoting.RemotingException

De volgende foutmelding wordt weergegeven:

System.Runtime.Remoting.RemotingException: Failed to connect to an IPC Port: The system cannot find the file specified.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer de vereiste herdistribueerbare pakketten voor uw Tekla Structures-versie niet op uw computer zijn geïnstalleerd.

Bekijk welke extra noodzakelijke softwarecomponenten vereist zijn voor uw Tekla Structures-versie in de hardwareaanbevelingen. Installeer alle ontbrekende herdistribueerbare pakketten.

Fout: APPCRASH TeklaStructures.exe ntdll.dll

De volgende foutmelding wordt weergegeven:

Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: TeklaStructures.exe
Fault Module Name: ntdll.dll

Deze foutmelding wordt gewoonlijk weergegeven wanneer andere software voorkomt dat Tekla Structures correct wordt uitgevoerd. Zie het Tekla Structures-productbulletin voor meer informatie: Andere software die integreert met Tekla Structures.

Deze foutmelding wordt mogelijk ook weergegeven als er problemen met het model zijn. Gebruik de commando's Controleer en repareer om fouten en inconsistenties in de structuur van modelobjecten en de bibliotheekdatabase te controleren en te repareren. Zie Het model controleren en repareren.

Soms kan het installeren van de nieuwste Tekla Structures Service Pack het probleem oplossen. Zie Tekla Structures-service packs installeren.

Informatie over fouten zoeken wanneer Tekla Structures geen foutmelding weergeeft

Als Tekla Structures niet start of stopt met werken zonder dat een foutmelding wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit om informatie over de fout te zoeken.

 1. Open in Windows de app Logboeken.
 2. Blader naar Windows Logboeken > Applicatie.
 3. Zoek naar een gebeurtenis met Fout in de kolom Niveau.

  Op de tabbladen Algemeen en Details wordt informatie over de fout weergegeven.

 4. Als u de foutmeldingen wilt verzenden wanneer u contact opneemt met Tekla Structures de Helpdesk, slaat u de foutmeldingen op.
  1. Selecteer een of meer regels.

   Als u meerdere lijnen wilt selecteren, houdt u Ctrl of Shift ingedrukt en klikt u op de desbetreffende regels vervolgens.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde regels en selecteer Geselecteerde gebeurtenissen opslaan.

Algemene stappen voor het oplossen van problemen

U kunt ook de volgende algemene stappen voor het oplossen van problemen proberen:

 • Start de computer opnieuw op.

 • Start Tekla Structures opnieuw op.

  Als de Tekla Structures-app niet meer reageert, moet u de taak mogelijk in Windows Taakbeheer beëindigen voordat u Tekla Structures opnieuw kunt starten.

 • Installeer het nieuwste Tekla Structures Service Pack voor uw versie van Tekla Structures. Zie Tekla Structures-service packs installeren.

 • Als er geen nieuwer Service Pack beschikbaar is, verwijdert u uw versie van Tekla Structures en installeert u dezelfde versie opnieuw. Zie Tekla Structures verwijderen.

Vragen en acties voor het oplossen van problemen

Vraag Actie
Is uw besturingssysteem compatibel met de Tekla Structures-versie die u hebt geïnstalleerd? Zie de ondersteunde besturingssystemen voor uw Tekla Structures-versie in de hardwareaanbevelingen.
Verschijnt de foutmelding nadat u een bepaald Tekla Structures Service Pack hebt geïnstalleerd?
Zijn de vereiste herdistribueerbare pakketten voor uw Tekla Structures-versie op uw computer geïnstalleerd?

Bekijk welke extra noodzakelijke softwarecomponenten vereist zijn voor uw Tekla Structures-versie in de Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2024.

Installeer alle ontbrekende herdistribueerbare pakketten.

Houdt de fout verband met de prestaties van uw computer?

Zorg ervoor dat uw computer aan de vereisten in de hardwareaanbevelingen voldoet.

Raadpleeg de aanbevolen hardware voor Tekla Structures werkstations in de hardwareaanbevelingen.

Zijn de nieuwste versies van stuurprogramma's zoals stuurprogramma's voor de grafische kaart op uw computer geïnstalleerd?

Vergelijk de versies van de stuurprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd met de nieuwste versies van de fabrikant.

Werk, indien nodig, uw stuurprogramma's bij.

Zijn de laatste Windows-updates op uw computer geïnstalleerd? Controleer of er Windows-updates beschikbaar zijn en installeer eventuele ontbrekende updates. Zie Windows bijwerken voor instructies.
Zijn antivirusprogramma's er de oorzaak van dat Tekla Structures niet kan worden uitgevoerd? Controleer de instellingen in uw antivirussoftware of vraag het IT-personeel binnen uw bedrijf om hulp.
Is schadelijke software of software van derden zonder licentie op uw computer geïnstalleerd?
 • Gebruik uw beveiligingssoftware om te scannen naar schadelijke software en om deze te verwijderen.

 • Verwijder software van derden waarvoor geen licentie is verkregen.

 • Vraag het IT-personeel binnen uw bedrijf om hulp.

Hebt u hetzelfde probleem in meerdere versies van Tekla Structures? Als meer dan een versie van Tekla Structures niet correct werkt, vermeld dit dan wanneer u contact opneemt met Tekla Structures de Helpdesk.
Heeft u een model geopend dat in een andere versie van Tekla Structures is gemaakt? We raden u aan om u uw werkzaamheden aan het model te voltooien in dezelfde versie van Tekla Structures als waarmee u het model hebt gemaakt. U kunt meerdere versies van Tekla Structures tegelijkertijd op uw computer hebben geïnstalleerd.
Hebt u onlangs andere software op uw computer geïnstalleerd?
Hebt u onlangs inhoud van Tekla Warehouse geïnstalleerd? Verwijder de inhoud en controleer of de fout blijft optreden.
Werkt u in een groot model? Zie Tips voor grote modellen.
Werkt u in een multi-user model? Zie Inconsistenties uit een multi-user database verwijderen.
Werkt u in een gedeeld model met Tekla Model Sharing? Controleer de vereisten voor Tekla Model Sharing in Tekla Model Sharing.
Treedt de fout alleen op in een specifiek model? Gebruik de commando's Controleer en repareer om fouten en inconsistenties in de structuur van modelobjecten en de bibliotheekdatabase te controleren en te repareren. Zie Het model controleren en repareren.
Zien andere gebruikers dezelfde foutmelding wanneer ze hetzelfde model openen? Vraag een andere gebruiker om te proberen het model te openen.
Treedt de fout alleen op in modellen die zijn gemaakt met een specifieke modeltemplate? Vraag de persoon die het modeltemplate onderhoudt de commando's Controleer en repareer te gebruiken om het model-template te controleren en te repareren. Zie Het model controleren en repareren.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende